P5 - Uge 9

P5 - Uge 9
Mandag 27. februar 2017
05.03-06.00
Morgenstund
Vært: Hans Otto Bisgaard.
06.05-10.00
P5-Morgen
Vært: Jesper Maigaard.
Tirsdag 28. februar
2017
Onsdag 1. marts 2017
Torsdag 2. marts 2017
Fredag 3.marts 2017
Lørdag 4. marts 2017
Søndag 5. marts 2017
05.03-06.00
05.03-06.00
05.03-06.00
06.03-07.00
Natmusik
Natmusik
Natmusik
Det er Dansk
06.03-07.00
05.03-06.00
Morgenstund
Vært: Hans Otto Bisgaard.
06.05-10.00
06.05-10.00
06.05-10.00
07.03-10.00
06.05-10.00
P5-Morgen
Vært: Jesper Maigaard.
P5-Morgen
Vært: Jesper Maigaard.
P5-Morgen
Vært: Jesper Maigaard.
P5-Morgen
Vært: Carsten Løvschall.
P5-Morgen
Vært: Jesper Maigaard.
10.03-11.00
10.03-12.00
10.03-12.00
Peters Verden
Peter Sten sender direkte formiddag på P5 med gode historier, underholdning, gæster i studiet og
masser af god musik.
E-mail: [email protected]
Peters Verden
Peter Sten sender direkte formiddag på P5 med gode historier, underholdning, gæster i studiet og
masser af god musik.
E-mail: [email protected]
10.03-12.00
10.03-12.00
Café 5’eren
Café 5'eren" og Charlotte Mørck inviterer indenfor til iørefaldende musik, serveret sammen med omtale
af ugens store og små begivenheder.
Mig og Musikken: Inge-Marie Nielsen (G)
Et musikalsk møde med en kendt
person. Charlotte Mørck har besøg i
studiet.
12.00-12.15
12.00-12.15
12.00-12.15
Radioavis
Radioavis
Radioavis
Radioavis
12.15-13.00
12.15-13.00
12.15-14.00
Peters Verden
Fortsat.
Peters Verden
Fortsat.
13.03-14.00
13.03-14.00
Danmarksmester
- en quiz på land og by, i fortid og
nutid, fra Skagen til Gedser.
Vært: Karlo Staunskær.
Danmarksmester
- en quiz på land og by, i fortid og
nutid, fra Skagen til Gedser.
Vært: Karlo Staunskær.
Peters Verden
Peter Sten sender direkte formid10.03-12.00
Peters Verden
dag på P5 med gode historier, unPeter Sten sender direkte formiddag Peters Verden
på P5 med gode historier, underhold- Peter Sten sender direkte formid- derholdning, gæster i studiet og
masser af god musik.
ning, gæster i studiet og masser af
dag på P5 med gode historier,
E-mail: [email protected]
god musik.
underholdning, gæster i studiet
E-mail: [email protected]
og masser af god musik.
E-mail: [email protected]
11.03-12.00
De ringer - vi spiller
12.00-12.15
Hvis man vil ”ringe og spille” kan
12.00-12.15
Radioavis
man melde sig på lytterbåndoptaRadioavis
geren på 7020 7030.
12.15-13.00
Vært: Peter Sten.
12.15-13.00
Peters Verden
10.03-12.00
Fortsat.
13.03-14.00
Danmarksmester
- en quiz på land og by, i fortid og
nutid, fra Skagen til Gedser.
Vært: Karlo Staunskær.
14.03-16.00
Nis På P5
- dagen i dag i stort og småt - præsenteret af Nis Boesdal.
Har du ideer til udsendelsen, så skriv
til [email protected]
16.03-18.00
P5 Paletten
Fra Elvis til det helt nye - musik for
voksne.
Vært: Poul Erik Sørensen.
18.03-19.00
HitHouse
Musik og historier fra pigtrådsæraen.
Vært: Jørgen de Mylius.
19.03-21.00
Café 5’eren (G)
Café 5'eren" og Charlotte Mørck inviterer indenfor til iørefaldende musik,
serveret sammen med omtale af
ugens store og små begivenheder.
21.03-22.00
P5 Aftenmusik
22.03-24.00
Det er Dansk
00.05-05.00
P5 Natmusik
Peters Verden
Fortsat.
13.03-14.00
12.00-12.15
Radioavis
Danmarksmester
- en quiz på land og by, i fortid
og nutid, fra Skagen til Gedser.
Vært: Karlo Staunskær.
12.15-13.00
14.03-16.00
Danmarksmester
- en quiz på land og by, i fortid og
nutid, fra Skagen til Gedser.
Vært: Karlo Staunskær.
Nis På P5
- dagen i dag i stort og småt præsenteret af Nis Boesdal.
Har du ideer til udsendelsen, så
skriv til [email protected]
16.03-18.00
P5 Paletten
Fra Elvis til det helt nye - musik
for voksne.
Vært: Poul Erik Sørensen.
18.03-19.00
HitHouse
Musik og historier fra pigtrådsæraen.
Vært: Jørgen de Mylius.
19.03-21.00
Eldorado (G)
De gode historier og fantastiske
hits, med omdrejningspunkt i
80'erne.
Vært: Jørgen de Mylius.
21.03-22.00
P5 Aftenmusik
22.03-24.00
Det er Dansk
00.05-05.00
P5 Natmusik
Peters Verden
Fortsat.
13.03-14.00
14.03-16.00
Nis På P5
- dagen i dag i stort og småt præsenteret af Nis Boesdal.
Har du ideer til udsendelsen, så
skriv til [email protected]
16.03-18.00
18.03-19.00
19.03-21.00
HitHouse
Musik og historier fra pigtrådsæraen.
Vært: Jørgen de Mylius.
Mig og Musikken: Trine Gadeberg (G)
Et musikalsk møde med en kendt
person. Charlotte Mørck har besøg
i studiet.
19.03-21.00
21.03-22.00
Danske Hitmagere (G)
Vært: Dan Rachlin.
21.03-22.00
P5 Aftenmusik
22.03-24.00
Det er Dansk
00.05-05.00
P5 Natmusik
14.03-16.00
Danske Hitmagere
Vært: Dan Rachlin.
16.03-18.00
Weekend Paletten
Fra Elvis til det helt nye - musik for
Nis På P5
Nis På P5
voksne.
dagen
i
dag
i
stort
og
småt
præ- dagen i dag i stort og småt Vært: Poul Erik Sørensen.
senteret af Nis Boesdal.
præsenteret af Nis Boesdal.
Har du ideer til udsendelsen, så
Har du ideer til udsendelsen, så
skriv til [email protected]
18.03-19.00
skriv til [email protected]
HitHouse
16.03-18.00
Musik og historier fra pigtrådsæra16.03-18.00
P5 Paletten
en.
P5 Paletten
Fra Elvis til det helt nye - musik for Fra Elvis til det helt nye - musik for Vært: Jørgen de Mylius.
voksne.
voksne.
Vært: Poul Erik Sørensen.
19.03-24.00
Vært: Poul Erik Sørensen.
P5 Aftenmusik
14.03-16.00
HitHouse
P5 Paletten
Musik og historier fra pigtrådsæraFra Elvis til det helt nye - musik for en.
voksne.
Vært: Jørgen de Mylius.
Vært: Poul Erik Sørensen.
18.03-19.00
14.03-16.00
Dansktoppen
Leif Wivelsted præsenterer ugens
dansktop.
P5 Aftenmusik
22.03-24.00
Det er Dansk
00.05-05.00
P5 Natmusik
18.03-19.00
HitHouse
Musik og historier fra pigtrådsæraen.
Vært: Jørgen de Mylius.
19.03-22.00
P5 Aftenmusik
22.03-24.00
Det er Dansk
00.05-06.00
P5 Natmusik
00.05-06.00
P5 Natmusik
Det er Dansk
07.03-10.00
P5-Morgen
Vært: Carsten Løvschall.
12.00-12.15
12.15-14.00
Giro 413
- præsenteret af Margaret Lindhardt.
Bidrag kan sendes til:
Giro 7000413
DR Byen
Emil Holms Kanal 20
0999 København C.
14.03-16.00
Eldorado
De gode historier og fantastiske hits,
med omdrejningspunkt i
80'erne.
Vært: Jørgen de Mylius.
16.03-18.00
Weekend Paletten
Fra Elvis til det helt nye - musik for
voksne.
Vært: Poul Erik Sørensen.
18.03-19.00
HitHouse (G)
Musik og historier fra pigtrådsæraen.
Vært: Jørgen de Mylius.
19.03-24.00
P5 Aftenmusik
00.05-05.00
P5 Natmusik