John Mogensen Temaaften! Fredag d. 24. febr. kl. 18.30

Koed Forsamlingshus præsenterer:
John Mogensen Temaaften!
Vi spiser John Mogensens livretter,
hører om hans liv, synger hans sange og til sidst
danser vi til John Mogensen og Four Jacks musik.
Fredag d. 24. febr. kl. 18.30
Troubadouren Flemming Både underholder med
historien om John Mogensen, der døde i en alt
for ung alder og spiller noget af John Mogensens
musik som der både kan synges og danses til.
Pris kr. 225 for både foredrag, 2 retter mad og
musik til dans.
Tilmelding på tlf: 22 64 08 21
Eller: [email protected]
Senest d. 17. februar 2017