Læs Arne Erikslevs beretning

Arne Erikslevs beretning
Den afgående formand Arne Erikslev udtalte bl.a. om samarbejdsmuligheder om politik op til
KV2017. Der arbejdes herom på mange fronter.
Det nye er, at flirten mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne på landsplan er i modsat
retning på det lokale plan, hvor der sker en flirt mellem Mikael Firlings Mouritsen (S) og Charlotte
Bromann Mølbæk (SF), hvilket giver nogle uklare signaler.
Om Mikael reelt er talsmand for Socialdemokraterne er svært at vide, men interessant at få
klarhed over for eventuelle muligheder for samarbejde, som der jo skete med skoleforliget
(Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti), som han i visse situationer vælger at se bort fra.
Det, som jeg hører ude i byen – og som en leder har været inde på i Amtsavisen – er et ønske om,
at de to store partier Venstre og Socialdemokraterne kan finde sammen med eventuelle andre
ansvarlige partier for at få en stabil udvikling for hele kommunen.
Vi hører ikke så meget for tiden om det tidligere omtalte forsalg om skatteforhøjelse sammen med
de venstreorienterede lister og parti, som i påkommende tilfælde vil betyde, at Randers Kommune
vil få en anden plads om højeste skatteprocent blandt nitten kommuner i Region Midt. Mon det vil
give flere bosætninger og et bedre grundlag for velfærd fremover. Jeg tror det næppe!