Klik her - Grundejerforeningen Hjelm Bugt

Indkaldelse til generalforsamling i
Grundejerforeningen Hjelm Bugt – Møn
Lørdag den 25. marts 2017 kl. 10 på Købmandsgården
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2016 til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fremlæggelse af budget for 2018 og fastsættelse af
kontingent for 2018. Bestyrelsen foreslår 785 kr. i kontingent for 2018. Bestyrelsen har
ikke flere punkter, som vi ønsker behandlet
5. Forslag fra medlemmerne - skal sendes til Karen Dollerup på [email protected] eller
afleveres i postkassen på Kværken 1 senest den 1. marts 2017, jnf. vedtægterne § 10
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Ib Mathisson (formand), Mægleren 25, [email protected] – ønsker genvalg
Karsten Jørgensen (medlem), Kværken 1, [email protected] – ønsker genvalg
Birte Borre Olsen (næstformand), Kværken 2, [email protected] – er ikke på valg
Anne-Mette Kurek (kasserer), Kværken 9, [email protected] – er ikke på valg
Steen Døssing (medlem), Kværken 18, [email protected] – er ikke på valg
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen (for 1 år)
Suppleant og webmaster for hjemmesiden i 2016: Jan Kurek, Kværken 9,
[email protected] – ønsker genvalg
Suppleant og bestyrelsens sekretær i 2016: Karen Dollerup, Mægleren 23, [email protected]
– ønsker genvalg
8. Valg af revisor (for 2 år) og revisorsuppleant (for 1 år)
Revisor i 2016: Bente Nielsen – ønsker genvalg
Revisorsuppleant i 2016: Ulla Lagoni – ønsker genvalg
9. Evt.
Tilmelding til Karen Dollerup på [email protected] eller i postkassen på Kværken 1 senest den
1. marts 2017, da der serveres brunch efter generalforsamlingen.
Budget for 2018 og regnskab for 2016, samt evt. forslag fra medlemmerne lægges på
hjemmesiden (www.hjelmbugt.dk) inden generalforsamlingen.