Save the Date card for a client seminar

Invitation til workshop om overskudsvarme
Der kan være mange penge at hente ved at udnytte sin overskudsvarme. Det sætter KPMG Acor Tax og
Viegand Maagøe i fællesskab fokus på ved to workshops i henholdsvis Jylland og på Sjælland.
Arrangementerne henvender sig til industri- og detailvirksomheder samt fjernvarmeselskaber, som enten
allerede er i gang, påtænker eller overvejer at udnytte overskudsvarme.
Det gode overskudsvarmeprojekt
Workshop om overskudsvarme
På workshoppen kan du blive klogere på følgende emner:
- Overskudsvarme – hvad er op og ned? Hvad er fakta, og hvad er myter set i forhold til den offentlige
debat, som vi p.t. er vidner til?
- Kan det overhovedet betale sig at udnytte overskudsvarme? Ja, det er vores påstand, at det altid kan
betale sig at udnytte overskudsvarme! På workshoppene kan du høre eksempler fra blandt andre Arla
Foods og CP Kelco.
- Vi gennemgår muligheder, regler og udfordringer ved overskudsvarmeprojekter – både set fra den
tekniske, den afgiftsmæssige og den økonomiske vinkel:
- Overskudsvarme – der udnyttes til proces
- Overskudsvarme – der udnyttes til rumvarme
- Salg af overskudsvarme
- Fremtidsperspektiver for overskudsvarme.
Tilmelding, deltagelse og pris
Arrangementet er gratis. Bemærk! Der er et begrænset antal pladser.
Vi serverer en let frokost fra kl. 12.00. Selve arrangementet finder sted fra kl. 12.30 til 16.00.
Tilmelding skal ske senest den 20. marts 2017 ved mail til [email protected]
Hvor og hvornår:
Dato:
Tid:
Sted:
28. marts 2017
kl. 12.00 – 16.00
Bredskifte Allé 13
8210 Aarhus V
Dato:
Tid:
Sted:
29. marts 2017
kl. 12.00 – 16.00
Tuborg Havnevej 18, 5.
2900 Hellerup
Indlægsholdere
Bettina Mikkelsen
Senior Manager, Indirect Taxes
Peter Kristensen
Chefrådgiver, Viegand Maagøe
© 2017 KPMG ACOR TAX, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name and logo are registered
trademarks or trademarks of KPMG International.