sam - eTiming

Vinterlangdistance 2017
Nordkredsen
samlet resultatliste
O-løb
3 ud af 4 løb er gældende (dårligste fratrækkes)
se deltager statestik i bunden af denne oversigt
plads
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Navn
3km
Klub
Helle Truelsen
Hans Chr. Sønderriis
Else Hass
Camilla Gry Elmann
Johanne Kaysen Thomsen
Nanna Knudsen
Stig Knudsen
Flemming Jensen
Asta Terkelsen
Elanor Henriksen
Mathilde Andersen-Otte
Minna Hald Andersen
Bitten Nielsen
Kim B. Schmidt
Charlotte Vibeke Olesen
Claus Clausen
Lene Jacobsen
Malene Kaysen Thomsen
Birgitte Bach
Tove Straarup
Frants Nielsen
Bjarne Nyberg
Stine Taudahl Søndergaard
Else Pedersen
Holstebro Ok
Viborg Ok
Ok Pan Århus
Silkeborg Ok
Ok Snab
Ok Gorm
Ok Gorm
Herning Ok
Ok Gorm
Herning Ok
Rold Skov OK
Rold Skov OK
Herning Ok
Herning Ok
Karup Ok
Holstebro Ok
Holstebro Ok
Ok Snab
Viborg Ok
Horsens Ok
Herning Ok
Karup Ok
Herning Ok
OK West
VL1
85
86
85
100
VL2
VL3
89
94
100
VL4
sum
81
74
100
100
100
100
98
97
93
93
92
92
91
91
91
91
89
86
85
81
78
71
255
254
185
100
100
100
100
100
98
97
93
93
92
92
91
91
91
91
89
86
85
81
78
71
6km
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Kaj Kaspersen
Lucia Aagaard
Pernille Buch
Poul Erik Buch
Lene Stick Nielsen
Tommy Jakobsen
Torben Isen
Gitte Isen
Gert Bertel
Kirsten Elisabet Andersen
Gert Kristensen
Frede Truelsen
Henning Larsen
Susanne Høiberg
Lene Jacobsen
Søren Elkjær
Herning Ok
Herning Ok
Ok Gorm
Ok Gorm
Viborg Ok
Horsens Ok
Herning Ok
Herning Ok
Karup Ok
Karup Ok
Randers Ok
Holstebro Ok
Horsens Ok
Silkeborg Ok
Holstebro Ok
Viborg Ok
96
96
95
93
84
84
86
81
84
84
83
82
76
72
71
97
91
89
87
87
88
80
82
78
76
100
87
87
90
90
73
72
75
70
64
64
62
68
64
52
98
98
95
94
94
94
97
94
61
61
281
281
280
277
269
267
258
245
235
235
233
230
222
211
208
197
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Kasia Bury
Lene Bejer Damgaard
Max Hansen
Anette Ozol
Palle Møller Nielsen
Charlotte Nygaard Skjørbæk
Lene Nygaard
Karen Piiil Kristensen
Ole Chistiansen
Finn Hother Madsen
Helle Nikkel
Finn Søndergaard
Kristian Jacobsen
Claus Clausen
Lis Knudsen
Lars Ozol
Bente Petersen
Svend Erik Skovsgaard
Anders Byrdal
Jacob Klærke Mikkelsen
Jeppe Liengård Caspersen
Stefan Abel
Frede Rasmussen
Søren Søgaard
Esben Ø. Pedersen
Mads Kruse Juhl
Torben Sørensen
Finn Hørup Nielsen
Laura Holm Nielsen
Henrik Henriksen
Varny Vestergaard
Mogens Vennevold
Poul A.Christensen
Marianne Lynge Krogh
Jens Larsen
Lennart Bo Kristiansen
Rasmus K. B. Skovsgaard
Hans Jørgen Vad
Franz Thomsen
Jan Bille
Peer Straarup
Bent Fenger Jensen
Åge Lillethorup
Kristian Ølgaard
Mette Filskov
Theis Munktved
Susanne Baun
Søren Maarup
Randers Ok
Viborg Ok
Ok Djurs
Silkeborg Ok
Odense Ok
Herning Ok
Herning Ok
Randers Ok
AKIF
Ok Pan Århus
Viborg Ok
Randers Ok
Holstebro Ok
Holstebro Ok
Faaborg Ok
Silkeborg Ok
Ok Esbjerg
Viborg Ok
Viborg Ok
Horsens Ok
OK Snab
NOTEAM
Herning Ok
Herning Ok
Ok Gorm
vjok
Horsens Ok
Ok Vendelboerne
Horsens Ok
Herning Ok
Vestjysk OK
vjok
OK Snab
Kolding OK
Silkeborg Ok
Viborg Ok
Viborg Ok
Horsens Ok
Randers Ok
Ok Pan Århus
Horsens Ok
Randers Ok
Randers Ok
Ok Gorm
OK Sorø
Allerød OK
Horsens Ok
Kolding OK
92
86
87
71
70
0
47
46
77
98
95
94
57
76
96
96
88
84
81
79
83
83
52
51
79
79
73
79
67
80
63
52
64
63
52
68
50
61
61
100
100
100
100
100
100
99
98
97
96
96
95
95
95
95
94
94
93
93
92
91
90
90
88
88
87
87
87
86
86
190
181
181
180
177
175
175
161
159
151
151
142
130
129
129
125
124
120
100
100
100
100
100
100
99
98
97
96
96
95
95
95
95
94
94
93
93
92
91
90
90
88
88
87
87
87
86
86
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Asta Terkelsen
Pia Gade
Tage Baun
Martin Ringive
Thora Damsgaard
Frants Nielsen
Mogens Hald
Lars Kvist Olesen
Sven Madsen
Ole Andersen
Anita Mogensen
Louis A. Sørensen
Tove Straarup
Erik Libak Hansen
Thomas Jørgensen
Bente Ringive
Birgitte Bach
Annette Møller
Carl Malling
Asger Kristensen
Henning Schou
Helle Schou
Asmus Wonsyld
Erik Anders Jensen
Anne-Mette Kirkegaard
Torben Hansen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Jess Rasmussen
Jens Peter Christensen
Marianne Lynge Krogh
Jakob Gade
Henning Hansen
Kim Gottlieb
Leif Rønn Olsen
Jens Ozol
Thomas Lindschouw
Carsten Helligsø
Erik Krogh
Susanne Kristensen
Peer Straarup
Jens Larsen
Finn Rosenqvist
Michael Straube
Camilla Bertel
Christian Bertel
Erling Trankjær
Ok Gorm
Viborg Ok
Horsens Ok
Ok Gorm
Viborg Ok
Herning Ok
Herning Ok
OK Fros
OK Fros
Herning Ok
Skive Amok
Ok Esbjerg
Horsens Ok
Karup Ok
Karup Ok
Ok Gorm
Viborg Ok
Nordvest Ok
Randers Ok
Herning Ok
OK Snab
OK Snab
Silkeborg Ok
Silkeborg Ok
Silkeborg Ok
Herning Ok
84
Viborg Ok
Herning Ok
Kolding Ok
Viborg Ok
Horsens Ok
Herning Ok
Herning Ok
Silkeborg Ok
Aalborg Ok
Karup Ok
Kolding Ok
Herning Ok
Horsens Ok
Silkeborg Ok
Aalborg Ok
Horsens Ok
Karup Ok
Karup Ok
Holstebro Ok
91
90
91
90
91
84
84
83
83
80
80
79
79
78
77
77
77
76
75
74
73
72
72
71
71
67
63
63
39
35
84
84
84
83
83
80
80
79
79
78
77
77
77
76
75
74
73
72
72
71
71
67
63
63
39
35
10km
84
75
73
72
82
74
73
82
97
97
93
97
93
93
85
85
81
75
74
85
86
85
85
82
82
84
94
80
76
77
72
74
74
74
71
100
85
85
83
83
85
85
84
85
83
85
288
281
269
267
260
253
252
245
238
232
231
168
167
160
159
158
156
156
153
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Per Eg Pedersen
Steen Sig Andersen
Anette Pind
Leif Skovgaard Knudsen
Henriette N.Skjørbæl
Kristoffer Andersen
Mads Kruse Juhl
Simon Reimers
Tjalfe Egholm Rude
Kristian Vad
Jeppe Andersen
Stefan V.Olsen
Varny Vestergaard
Jørgen Schnack
Sune Dupont
Søren Flytkjær
Anker Møller
Anton Rasmussen
Mads Mikkelsen
Morten Frederiksen
Per Dahl Jensen
Rikke Holm Jensen
Jonathan Birk Nielsen
Jørgen Bruun
Peter Sinding Poulsen
Sara Lysemose Poulsen
Annemette Sørensen
Bjarne Mortensen
Dorte Filskov
Michael Houlkjær Rolighed
Søren Søgaard
Peter Damgaard Frandsen
Søren Bak
Kristian M.Øllgaard
Ivan Christensen
Stig Barrett
Nanna Lysemose Poulsen
Rikke Lysemose Poulsen
Jacob G.Søderberg
Lajla Præstgaard
Bjarne Christensen
Britt Hermanrud
Kaj Skov
Svend Erik Hedevang
Nicoline Lorenzen
Keld Gade
Frederik N.Pedersen
Jane Bech Thøgersen
Kolding Ok
Kolding Ok
Silkeborg Ok
Faaborg Ok
Herning Ok
Aarhus 1900
NOTEAM
Aalborg Ok
Silkeborg Ok
Horsens Ok
Vestjysk OK
Viborg Ok
Vestjysk OK
Aalborg Ok
Aarhus 1900
Aalborg Ok
Silkeborg Ok
Aarhus 1900
Horsens Ok
Skive Amok
OK Pan Århus
Horsens Ok
Aalborg Ok
NOTEAM
Silkeborg Ok
Silkeborg Ok
OK Pan Århus
Herning Ok
Aalborg Ok
St.Binderup OK
Herning Ok
Kolding Ok
Aalborg Ok
OK Gorm
OK Pan Århus
Viborg Ok
Silkeborg Ok
Silkeborg Ok
ISG
Mariager Fjord Ok
Silkeborg Ok
Silkeborg Ok
Skive Amok
Herning Ok
Odense OK
Viborg Ok
NOTEAM
NOTEAM
70
62
64
64
53
53
84
83
100
100
100
100
100
98
97
97
97
96
96
96
91
91
90
90
90
90
88
88
88
88
87
87
87
87
85
85
82
82
80
80
78
78
75
75
74
74
73
73
72
71
70
70
148
147
123
115
100
100
100
100
100
98
97
97
97
96
96
96
91
91
90
90
90
90
88
88
88
88
87
87
87
87
85
85
82
82
80
80
78
78
75
75
74
74
73
73
72
71
70
70
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Troels Krogh
Knud Fjordvald
Palle Cavan
Preben Lupnaav
Jesper Brahm + Mogens
Bjarne Krogh
Jeanette Finderup
Mariann Kejser
Ole Bernth Jensen
Niels Stadel
Ann Dissing
Bjarke Rasmussen
Leif Knudsen
Ole Andersen
Bent Skjoldborg
Kirsten Hald Holdensen
Eva Smedgaard
Uffe Bach
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Carsten Thygesen
Lars Mikkelsen
Kenn Keldgaard Kristensen
Jørgen Schnack
Michael Filyo
Torben Kristensen
Henrik Bach
Ole Jensen
Jens Isaksen
Michael Fischer
Anders Lorentzen
Morten Kjær
Mikkel Hagstrøm
John Holm
Uffe Villumsen
Søren Andersen
Henrik Juhl
Poul Henning Poulsen
Mikkel Holm Nielsen
Jakob A.Daugaard
Kristian Vad
Leif E.Larsen
Vidar Sire
Jan Thomsen
Anders Vang
Nicolai Wind
Finn Damgaard
Nordvest OK
Silkeborg Ok
OK West
Herlufsholm OK
Silkeborg Ok
Nordvest OK
OK Pan Århus
OK Pan Århus
Nordvest OK
Silkeborg Ok
OK Vendelboerne
Mariager Fjord Ok
Faaborg Ok
Herning Ok
OK Vendelboerne
OK Vendelboerne
OK Sorø
OK Djurs
69
63
63
63
59
58
58
58
58
58
56
54
53
53
39
39
38
37
69
63
63
63
59
58
58
58
58
58
56
54
53
53
39
39
38
37
16km
Ok Pan Århus
Herning Ok
Herning Ok
Aalborg Ok
Silkeborg Ok
Ok Snab
Mariager Fjord OK
Mariager Fjord OK
Silkeborg Ok
Aalborg Ok
Silkeborg Ok
Silkeborg Ok
Viborg Ok
Ok Pan Århus
Ok Snab
Herning Ok
NOTEAM
Tisvilde Hegn Ok
Ok Pan Århus
Kolding OK
Horsens OK
Tisvilde Hegn Ok
Ok West
Ok Pan Århus
Ok Pan Århus
Kolding OK
Kolding OK
92
86
92
84
100
96
59
84
79
78
74
74
55
92
91
77
91
95
99
80
98
98
100
99
98
46
91
100
85
86
100
86
84
85
77
72
76
72
67
100
100
100
98
97
92
91
91
91
41
41
287
277
250
198
198
196
191
189
182
182
170
163
163
151
146
131
113
108
100
100
100
98
97
92
91
91
91
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Christian K. Laursen
Morten Christoffersen
Thomas Ullner
Per Filskov
Arne Kristensen
Gert Johansson
Bjarne Mortensen
Lasse Due Petersen
Emil Kastrup
Klaus Wolsing
Kaj Munck
Anne Movin
1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Lasse Holch Nielsen
Christian Valbak
Mikael Halberg
Thorkild Jensen
Jens Brandt
Peter Villadsen
Thomas Guldmann
Casper Iversen
Michael Filyo
Nicolai Nielsen
Henrik Leth Jørgensen
David Bonde Pedersen
Rene Rokkjær
Bjarke Refslund
Teemu Niskanen
Lars Elkjær L.Poulsen
Marko Birk Nielsen
Bo Birk Nielsen
Rasmus Holm Andersen
Anders Bank
Henrik Markvardsen
Jacob A. Daugaard
Josephine Dewett Kristensen
Per H.Christensen
Kim Hansen
Peter Drejer Andersen
Nina Najbjerg
Sofie Larsen
Anna Movin
Anders Vang Bjerrum
Michele Dawson
Kolding OK
Silkeborg Ok
OK Djurs
Ok Snab
Herlufsholm OK
Ok Pan Århus
Herning Ok
NOTEAM
Aarhus Adventure
Mariager Fjord OK
Herlufsholm OK
Silkeborg Ok
91
85
83
83
80
76
72
58
58
57
5
1
1
91
85
83
83
80
76
72
58
58
57
6
1
20km
Silkeborg Ok
Silkeborg Ok
NOTEAM
Randers Ok
Aalborg Ok
Aalborg Ok
Horsens Ok
Silkeborg Ok
Silkeborg Ok
Mariager Fjord Ok
Ok Pan Århus
NOTEAM
Ok Pan Århus
Ok Pan Århus
Aalborg Ok
Skive Amok
Aalborg Ok
Aalborg Ok
Ok Pan Århus
Ok Pan Århus
Tisvilde Hegn Ok
Silkeborg Ok
Ok Pan Århus
Skive Amok
Sorø OK
Silkeborg Ok
OK Gorm
NOTEAM
Silkeborg Ok
NOTEAM
Ok Pan Århus
96
76
82
59
71
82
80
80
68
100
100
90
88
97
92
87
74
65
77
68
31
67
66
61
68
100
100
100
100
99
92
90
90
86
86
82
80
80
78
66
47
30
30
16
0
0
351
240
235
233
163
149
146
141
136
100
100
100
100
100
99
92
90
90
86
86
82
80
80
78
66
47
30
30
16
0
0
2 ud af 3 løb er gældende for at vinde MTBO samlet
1
2
3
4
5
MTBO 10km
Camilla Gry Elmann
Marit Lund
John Rasmussen
Lars Klode
Claus Poulsen
Silkeborg Ok
Herning Ok
Silkeborg Ok
Herning Ok
Silkeborg Ok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
MTBO 15km
Jørgen Jørgensen
Jørn Svensen
Tommy Damagaard
Søren Theilgaard
John Skovbjerg
Camilla Gry Elmann
Stig Barret
Lars Bang
Søren Tarp
Viggo Poulsen
Ole Hoffmann
John Rasmussen
Johan P.Hansen
Silkeborg OK
Viborg OK
Viborg OK
Aalborg OK
OK Pan
Silkeborg OK
Viborg OK
Løgstrup
OK Pan
Skive Amok
Ok Fros
Silkeborg OK
HC38
100
100
100
73
69
0
100
73
69
0
76
100
65
141
100
100
98
97
96
85
83
79
78
69
62
29
100
98
97
96
85
83
79
78
69
62
29
Lidt deltager statestik for vinterlang 2017:
startende
vl 1
vl 2
vl 3
vl 4
vl stafet
samlet
gennemførte
111
146
154
75
101
587
herrer damer piger drenge sum
110
134
144
69
95
552
78
100
110
56
70
414
25
37
39
18
29
148
3
2
3
0
2
10
5
7
2
1
0
15
111
146
154
75
101
587