Strøby Ladeplads vandværk Udbud af grund Strøby ladeplads

Strøby Ladeplads vandværk
Udbud af grund
Strøby ladeplads vandværk har nedlagt sin boring nr. 4, beliggende på
Skovbrynet/Drosselvænget 27, hvorfor vi ønsker at afhænde denne, matrikel
nr. 24fn Strøby by og sogn omfattet af lokalplanforslag nr. 153.
Lokalplanforslaget er ikke vedtaget af Stevns Kommune. Grunden er for
nærværende ikke omfattet af nogen lokalplan.
Grunden er beliggende i landzone, på 354 m2. I lokalplanforslaget er der lagt
op til at grunden skal skifte status fra landzone til sommerhusområde.
Grunden har været anvendt til vandboring, hvor alle installationer over jorden
er fjernet, og øvrige fundamenter under jordoverfladen er dækket til.
Betonproppen til boringen, må ALDRIG fjernes, idet den giver adgang til
grundvandet og dermed risiko for forurening af grundvandet.
Lyst deklaration om bebyggelse, forbud mod beboelse uden for tiden 1.4. til
30.9 mv.
Tilbud ønskes på grunden som den forefindes i dag, idet alle omkostninger i
forbindelse med handlen afholdes af køber incl. advokatomkostninger for
udfærdigelse af skøde og tinglysning
Ejendomsværdi k. 10.600
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste alle tilbud.
Tilbuddet sendes til formand, Frede Zeiler, Løvsangervej 8, 4671 Strøby
[email protected]
tlf. nr. 4026 6448
Tilbudsfrist 23. maj 2017
Bestyrelsen, den 14. februar 2017