Til frøavlere af hvidkløver – øst for Storebælt

Til frøavlere af hvidkløver – øst for Storebælt
Februar 2017
Du inviteres hermed til en eftermiddag, hvor emnerne har fokus på dyrkning af
hvidkløver.
Emnerne vi vil behandle er:
-
Etablering og plantebestand
Ukrudtsbekæmpelse i udlæg og frøafgrøde
Afpudsning
Bier, hvornår og hvor mange
Skadedyr, hvordan opnås den bedste effekt
Høstmetode, høsttidspunkt og ”hvor hårdt”
Indstilling af mejetærskeren
V kommer vi med korte oplæg som optakt til dagen, men mødet vil være baseret på, at
alle byder ind med de praktiske erfaringer, man har gjort sig som hvidkløveravler.



Mødet afholdes tirsdag den 7. marts kl. 12:15 – 16:00 på DLF’s forædlingsstation, DP
Adresse: Højerupvej 31, 4660 St. Heddinge.
Tilmelding: [email protected]
Der er plads til i alt 65 deltagere, så deltagelse er efter først-til-mølle princippet.
Vi starter mødedagen med en sandwich, og undervejs byder vi på en kop kaffe.
Vi ser frem til en udbytterig eftermiddag med en god debat, hvor vi sammen kan løfte
hvidkløveravlen til nye ”højder”.
Venlig hilsen
Birthe Kjærsgaard
Avlschef
DLF · Ny Østergade 9 · 4000 Roskilde · Postbox 59 · Denmark
CVR: 62556013 · Telephone: +45 4633 0300 · www.dlf.dk
Stig Oddershede | Communications Manager | [email protected] | D: +45 4633 0371 | M: +45 4030 3248