Budget for 2017 - Lejre Fotoklub

Budget for 2017
Indtægter
Kontingent (17stk a 200 kr + 5stk á 100)
Salg af Passepartout mm
Renter af bankkonto
3.900,00
0
15
3.915,00
3.915,00
Udgifter
Medlemskaber (regionnordfoto + kulturhuset)
700
Kontorhold (porto+ papir)
200
WEB og IT.
Medlemsmøder (kaffe - Te m.m.)
Gebyrer bank
1000
2.000,00
800
Indkøb til klubben (investeringer)
2.000,00
Indkøb til klubben (materialer forbrugsstoffer)
2.000,00
Interne arrangementer, udstillinger og udflugter
14.000,00
Eksterne arrangementer (Udstillinger, konkurrencer)
1.000,00
div. Vin og blomster m.m.
1.000,00
24.700,00
Årets resultat
24.700,00
-20.785,00