null

Årsmøde/generalforsamling
Onsdag den 22. februar 2017 kl. 19.00
på Hovborg Kro
Program:
Tr
Kl. 18.00: Dørene åbnes
ofæopmå
li
(alle arter
)
ng
Lars ”Ma
cNab”
opmåler f
ra
k
l. 18.00
Pris kr. 20
0,-
Kl. 19.00:Generalforsamling – herunder
gennemgang af den fremtidige
hjortevildtforvaltning.
Pause:Afstemning om
Årets Hjort 2016/17
Kaffe og æblekage
Efter generalforsamling:Jacob Skriver holder et indlæg
om sit job som vildtforvalter for
Åge V. Jensens fond.
Husk at medbringe trofæer
Entre inkl. kaffe og æblekage: 100,Alle er velkomne – kun medlemmer har stemmeret på
generalforsamlingen.