brochure 2017 - Klintevej

Grundejerforeningen
Bestyrlesenigrundejerforeningenklintevejkan
al4dkontaktespåmail:
Klintevej
[email protected]
Etrartstedatbo.
Holdøjemedhjemmesiden
www.klintevej-kolding.dk
www.klintevej-kolding.dk
&
Facebook:Klintevej-kolding
Ak4vitetskalender
Fastelavn:
Lørdagden25feb.Kl.11:00vedlegepladsen
[email protected]@klintevej-kolding.dk
Generalforsamling:
14martskl.19:30
Renholdelsesdag:
Søndagden2apr.Kl.11:00ved
legepladsen
Sct.Hans:
Container:
FASTELAVN 2017
23Junivedbålpladsen.
Juni&okt.(holdøjemed
hjemmesidenogfacebook
Formereinforma4onomdeenkeltearrangementerholdøje
medfacebook,hjemmesidensamtstanderenved
førstelommepåhøjrehånd
www.Klintevej-kolding.dk/Facebook:klintevej-kolding
Kon4gent2017
[email protected]
@l
350,-KR
Beløbetbedesindbetaltpåkonto:
Arbejdernes Landsbank
Kontonr: 5346 0243021
Eller betales kontant til kassereren i nr 16
Senest 1 april 2017!
Lørdag den 25 feb.
Kl. 11:00
Ved legepladsen
Grundejerforeningen vil gerne invitere til
fastelavnsfest for alle, store som små.
Der vil være tøndeslagning, fastelavnsboller,
slik, juice, kaffe & te til alle.
Desunden er der præmier til bedste
udklædning i hver aldersgruppe – også hos
de voksne!!!
Tilmelding senest den 20 feb. 2017
på mail [email protected]
eller hos kassereren i nr. 16
Tilmelding skal indeholde
Antal børn + alder & Antal voksne.
Vi glæder os til at se jer alle til lidt hyggeligt
samvær.
Bestyrelsen