her - Mou Antenneforening

Mou Antenneforening
ordinær generalforsamling tirsdag den 7. marts 2017
kl. 19,30 på Mou Hotel
Dagsorden:
1)
Valg af dirigent.
2)
Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3)
Aflæggelse af regnskab.
4)
Eventuelle forslag.
5)
Fastsættelse af tilslutningsafgifter, fremlæggelse af budget.
6)
Valg af bestyrelse (Vera, Mads og Thomas er på valg) og 2
bestyrelsessuppleanter.
7)
Valg af registreret revisor.
8)
Eventuelt.
Bestyrelsen