Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Beskæftigelsesudvalget 2016-17
L 133 Bilag 4
Offentligt
Beskæftigelsesudvalget
Til:
Dato:
Udvalgets medlemmer
23. februar 2017
L 133
Forslag til lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget:
Frist for spørgsmål
Frist for svar
Frist for ændringsforslag
Frist for politiske bemærkninger
Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning
27.02.2017
28.02.2017
23.02.2017
23.02.2017
01.03.2017
Med venlig hilsen
Peter Bohlbro,
udvalgssekretær
1/1