DcH Vejle – By Night - DcH

DcH Vejle – By Night
DcH Vejle indbyder til Rally konkurrence
Fredag den 16. juni 2017
Sted:
DcH Vejles arealer
Kærbøllinghusevej
7182 Bredsten
Tid:
Aflevering af startbøger fra kl. 17.00
Første banegennemgang kl. 18.00
Forplejning:
Grillpølser mm. kan købes ved klubhuset
Med i startgebyret er 1 pølse med brød
Desuden sælges kaffe, kage, øl og vand
Dommere:
Line Geerthsen, Charlotte Rasmussen,
Pia Johnsen
Tilmelding:
På www.dch-tilmeld.dk senest 26. maj 2017
Betaling:
Konto 9570 11739334 eller MobilePay 21954340
Senest 1. juni 2017
Husk at angive medlemsnummer i teksten
Priser:
Almindelige klasser kr. 100 – Åben klasse kr. 25
Program:
Kan hentes på www.dch-vejle.dk den 10. juni 2017
Kontaktperson:
Susanne Schubert Andersen
[email protected] – Mobil 51902036