flow diagrammer

Skema I; Udredning af cytologisk diagnose ASCUS hos
kvinder ≥ 30 år
ASCUS
HPV-test
HPV pos.
prøve
HPV neg.
prøve
KBC
Neg.
Pos.
½ år
Cyt. e.l
Kontrol / beh.
skema II)
Patologisk cytologi
(se
Retur til screeningsprogrammet
med Cervix cytologi prøve efter
3 eller 5 år afh. af alder
Norm.cytologi
Årlig prøve i 2 år
Se skema II
Årlig cyt.kontrol e.l, i 2 år. Herefter
retur til screeningsprogram
Flow_dys_30_HPV feb 2017 BK
Cyt.:Væskebaseret cytologi
HPV: human papilomavirus
KBC: Kolposkopi, biopsi og cervixskrab
e.l: Egen læge
Skema II; Udredning af cervixdysplasi
LSIL x 2, HSIL, ASCH, AGC, AIS, Maligne celler,
ASCUS x 2 hos kvinder < 30 år,
ASCUS x 1 hos kvinder ≥ 30 år se skema
Primær KBC
Normal
CIN 1
CIN 2 – grav.
: ønske
og CIN 3
CIN 2 + grav. ønske
6 mdr.
6 mdr.
1 år
Ny KBC
Pat.prøve
½ år
Kolposkopi +
cyt.
Invasiv cancer
Conus
Normal prøve
6 mdr.
Cancerpakke
henvisning til RH
Frie rande Se
Ikke frie rande Se
skema III
skema III
Kolposkopi +
cyt.
Pat.prøve
Normal prøve
1 år
Cyt.e.l.
Herefter årligt kontrol i 2 år
Herefter retur til
screeningsprogram
Flow_dys_30_HPV feb 2017 BK
Som ved primær
KBC
Cyt. hos e.l.
herefter hvert 3
/ 5 år afhængig
af alder
cyt.:Væskebaseret cytologi
HPV: human papilomavirus
KBC: Kolposkopi, biopsi og cervixskrab
e.l: Egen læge
Skema III; Kontrol efter conus
Histologi af conus
Frie rande
Ikke vurderbare eller ikke frie rande
½ år
½ og 1 år
Kolposkopi, cyt. og HPV-test i gyn.amb.
Cyt. ved e.l.
Abnorm
Skema I/II
Normal
Cyt.:ia
HPV neg
Cyt.:ia Cyt.:ASCUS/LSIL
HPV pos
HPV neg
Kontrol x 1 årlig til
cyt: ia. og HPV neg.
Retur til screeningsprogrammet
Flow_dys_30_HPV feb 2017 BK
Cyt.:≥ASCUS/LSIL
uanset HPV status
KBC
Skema II
Cyt.:Væskebaseret cytologi
HPV: human papilomavirus
KBC: Kolposkopi, biopsi og cervixskrab
e.l: Egen læge