Se hvem der deltager i projektet.

Målgruppe og rollefordeling
Mytedetektiverne henvender sig fortrinsvis til udskolingen, men dele af siden vil formentlig også
kunne bruges af mellemtrinet.
De deltagende kulturinstitutioner, det vil sige Odense Centralbibliotek, Lokalhistorisk Bibliotek,
Odense Bys Museer og Odense Stadsarkiv har fortrinsvis stået for det historiefaglige input i
projektet, mens de deltagende lærere og skolekonsulenter har haft ansvaret for de didaktiske input,
herunder udarbejdelse af undervisningsmateriale. Endelig har Stadsarkivets IT-folk stået for ITløsninger.
Projektdeltagere og
netværksforbindelser
Projektledelsen er foretaget af arkivar, ph.d. Johnny Wøllekær, Odense Stadsarkiv, mens de øvrige
deltagere er:
Folkeskolelærer Jacob Grønning, Højmeskolen, Odense
Folkeskolelærer Sandra Koch Halskov, Højmeskolen, Odense
Folkeskolelærer Annette Offer Hansen, Hunderupskolen, Odense
Museumsinspektør, ph.d. Camilla Pryds Schjerning, Odense Bys Museer
Museumsinspektør Mette Stauersbøl Mogensen, Odense Bys Museer
Arkivar, cand.mag. Andreas Skov
Seminarielærer Bent Hansen, Den frie Lærerskole i Ollerup, har stået for fortællekurset og
dramatisering af flere af myterne.
Desuden har følgende personer og institutioner fulgt projektet:
Lokalhistorisk bibliotekar Birgitte Normand, Lokalhistorisk Bibliotek, Odense Centralbibliotek
Børnebibliotekar, Harry Potter-festivalkoordinator Søren Dahl Mortensen, Odense Centralbibliotek
Børne- & ungekulturkoordinator Nana Lacor, Odense Kommunes kulturforvaltning
Ph.d.-studerende Jesper Lundsby Skov, Institut for Historie, SDU
Udviklingschef Lene Nygaard, Børne- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune