Generalforsamling - Stenløse Skytteforening

Generalforsamling
Stenløse Skytteforening
Der indkaldes til generalforsamling, onsdag d. 15. marts 2017 kl. 19:00
Dagsorden er som følger:
1.
Valg af dirigent og stemmetællere.
2.
Formanden aflægger beretning.
3.
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budget
til godkendelse.
4.
Indkomne forslag.
Eventuelle forslag kan ses på vores hjemmeside,
www.stenloseskytteforening.dk
5.
Fastsættelse af kontingent
6.
Valg til bestyrelsen m.m.
På valg er: Formand Lasse T. Sukstorf, Modtager genvalg,
Dorte Palm, Modtager genvalg,
Anne Olsen, Modtager genvalg
Richard Thers, Modtager genvalg
2 Suppleant for 1 år
Malik Lundén
Xenia Zingenberg
1 Revisor for 2 år
Dorte Drews
7.
Eventuelt