Næste uges vigtigste begivenheder Uge 9

Næste uges vigtigste begivenheder
Uge 9
Lukkedage:
USA
27-28.02.2017:
Brasilien
Core-PCE-deflator (onsdag)
Den amerikanske forbundsbanks (Feds) foretrukne inflationsmål har i hele 2016 udviklet sig
meget stabilt. Hård international konkurrence og en moderat lønudvikling vil være med til at
sikre en fortsat moderat udvikling i kerneinflationen. En styrkelse af dollaren i en længere periode vil også lægge en dæmper på kerneinflationen. I både november og december steg CorePCE-deflatoren med 1,7 procent på årsbasis. For januar forventer vi samme stigningstakt. Ser
vi en højere stigningstakt, kan det presse renterne op og styrke dollaren. Tal af en sådan karakter vil kunne sende aktierne sydover.
Ratingnyheder:
03.03.2017:
Frankrig (Fitch)
ISM-indeks (onsdag)
Stemningen målt ved ISM-indekset har vist uafbrudt bedring siden august sidste år. De amerikanske industrivirksomheder har taget forskud på glæderne i kølvandet på det amerikanske
præsidentvalg. Stigningerne sker på udsigten til, at der vil komme mere fart i den amerikanske
økonomi. Disse udsigter blev forstærket, da Donald Trump blev valgt som præsident. Industriproduktionen tegner dog et andet billede. Produktionen er faldet i fire af de seneste seks
måneder. Kommer der ikke snart et konkret økonomisk udspil fra Donald Trump, kan stemningen hurtigt vende. For februar venter vi et næsten uændret ISM-indeks på 55. Ser vi større
fald, kan det presse renterne ned, styrke dollaren og udløse aktiekursfald.
Eurozonen
Inflation (torsdag)
I juni sidste år lå inflationen i eurozonen på beskedne 0,1 procent. For januar i år blev inflationen opgjort til 1,8 procent. Det er primært et tidligere fald i olieprisen, som nu er faldet ud af
beregningerne, der har fået de årlige prisstigninger til at kravle op. Fratrukket fødevarer og
energi har inflationen i samme periode ligget stabilt i intervallet 0,8 – 0,9 procent. Vi forventer,
at kurven snart vil knække. Udviklingen i den samlede inflation vil hverken i år eller næste år
komme i nærheden af Den Europæiske Centralbanks målsætning på 2 procent. For februar
forventer vi, at inflationen forbliver uændret på 1,8 procent, og kerneinflationen vil lande på
0,9 procent. En højere inflation, kan presse renterne op og styrke euroen i mindre grad.
Kina
PMI-indeks (onsdag)
Den kinesiske økonomi har holdt skindet på næsen i det seneste år og har dermed undgået
den hårde opbremsning, som mange investorer frygtede. Vi forventer, at den kinesiske økonomi vil bremse lidt yderligere op i løbet af 2017. Det skyldes blandt andet, at den økonomiske vækst er trukket af høj gældsoptagelse. Det kan næppe fortsætte ret meget længere. Vi
forventer, at PMI-indeksene for februar vil aftage en lille smule, blandt andet fordi det kinesiske nytår sandsynligvis vil spille ind. Et skuffende indeks kan få renterne til at falde og medføre aktiekursfald kloden rundt.
Sverige
Denne analyse er udarbejdet af:
Kim Blindbæk
makroanalytiker
tlf. +45 74 37 37 37
[email protected]
sydbank.dk
Makroøkonomisk analyse
1/4
BNP (tirsdag)
Den svenske økonomi har løbet fra de skandinaviske naboer i de seneste år. I fjerde kvartal
har vi set, at aktiviteten i både industrien og i servicesektoren er steget yderligere. De svenske
forbrugere har sandsynligvis bidraget pænt til den økonomiske vækst i fjerde kvartal. Vi har
set en pæn fremgang i både detailsalget og forbrugertilliden. Vi forventer, at den svenske
økonomi er vokset med 0,7 procent i fjerde kvartal 2016. Det er cirka på linje med Sveriges
Riksbanks seneste prognose. En svagere vækst kan svække den svenske krone, da det øger
sandsynligheden for, at Sveriges Riksbank må lempe pengepolitikken yderligere.
Begivenhedskalender
27-02-2017 – 03-03-2017
Vi opdaterer løbende i nøgletalskalenderen. For sidst opdaterede version af nøgletalskalenderen, henviser vi til nyeste udgave af Finansiel Nyhedsoversigt og Sydbank.dk, der viser dagens nøgletal og begivenheder.
Dato
Land
Begivenhed
27-02-17
10.00
EUR
11.00
EUR
11.00
EUR
11.00
EUR
14.30
USD
14.30
USD
16.00
USD
16.30
USD
17.00
USD
M3, January
Economic Sentiment,
February
Industrial Confidence,
February
Consumer Confidence,
February (Revised)
Durable Goods Orders,
January (preliminary)
Durable Goods Orders
excl. Transportation,
January (preliminary)
Pending Home Sales,
January
Dallas Fed Manufacturing Activity, February
Feds Kaplan Speaks
Sidst
Forventet
5,0%
4,9%
107,9
108,0
0,8
1,0
-6,2
-6,2
-0,5%
1,6%
0,5%
0,5%
1,6% (-2,0%)
1,0%
22,1
19,4
0,7% (3,2%)
0,4% (4,4%)
-1,6%
0,3%
-5
-6
Eget
28-02-17
Denne analyse er udarbejdet af:
Jonas Hansen
Studentermedhjælper
tlf. +45 74 37 37 37
[email protected]
sydbank.dk
Makroøkonomisk analyse
2/4
00.50
JPY
00.50
JPY
01.01
GBP
08.00
NOK
09.00
09.00
DKK
CHF
09.30
SEK
09.30
09.30
SEK
SEK
10.00
NOK
14.30
USD
14.30
USD
15.00
USD
15.45
USD
16.00
USD
16.00
USD
21.30
USD
Industrial Production,
January (preliminary)
Retail Sales, January
GfK Consumer Confidence, February
Credit Growth Indicator, January
GDP, Q4 (preliminary)
KOF, February
Trade Balance, January
(SEK)
GDP, Q4
Retail Sales, January
Norges Bank FX Purchase, March (NOK)
GDP (Annualized), Q4
(Revised)
Wholesale Inventories,
January (preliminary)
CaseShiller House
Price Index, December
Chicago Purchasing
Manager, February
Consumer Confidence,
February
Richmond Fed Manufacturing Index, February
Feds Williams Speaks
(4,8%)
0,4% (1,2%)
101,7
0,4% (1,9%)
102,1
0,4% (1,1%)
1,0 Bn
1,7 Bn
0,5% (2,8%)
-2,9% (0,6%)
0,8% (2,3%)
1,5% (2,0%)
0,7%
-1,0 Bn
-1,0 Bn
-1,0 Bn
1,9%
2,1%
1,0%
0,4%
(5,27%)
(5,30%)
50,3
53,0
111,8
111,0
12
10
01-03-17
sydbank.dk
Makroøkonomisk analyse
3/4
...
USD
00.50
USD
01.30
JPY
02.00
CNY
02.00
CNY
02.45
CNY
09.00
NOK
09.55
DEM
09.55
DEM
10.00
EUR
10.30
GBP
14.00
DEM
14.30
USD
14.30
USD
14.30
14.30
USD
USD
15.45
USD
16.00
USD
16.00
USD
19.00
USD
20.00
USD
02-03-17
00.00
07.45
USD
CHF
08.00
NOK
09.15
CHF
11.00
EUR
11.00
EUR
11.00
EUR
11.00
EUR
14.30
USD
Domestic Vehicle Sales, February
Feds Bullard Speaks
PMI, Manufacturing,
February (Revised)
PMI, Non-manufacturing, February
PMI, Manufacturing,
February
Caixin PMI, Manufacturing, February
PMI, Manufacturing,
February
Unemployment
Change, February
Unemployment Rate,
February
PMI, Manufacturing,
February (Revised)
PMI, Manufacturing,
February
CPI - EU Harmonised,
February (preliminary)
Personal Income, January
Personal Spending, January
PCE Deflator, January
PCE Core, January
PMI, Manufacturing,
February (Revised)
ISM, Manufacturing,
February
ISM, Prices Paid, February
Feds Kaplan Speaks
Fed Releases Beige
Book
Feds Brainard Speaks
GDP, Q4
Retail Sales excl. Auto
Fuel, January
Retail Sales (real), January
PPI, Producer Prices,
January
Unemployment Rate,
January
CPI, Consumer Prices,
February (preliminary)
Core CPI, Consumer
Prices, February (preliminary)
Initial Jobless Claims,
Week 8
13,60 Mn
13,70 Mn
53,5
54,6
51,3
51,2
51,0
50,8
51,4
51,8
-26.000
-10.000
5,9%
5,9%
55,5
55,5
55,9
55,6
-0,8% (1,9%)
0,6% (2,1%)
0,3%
0,3%
0,5%
0,3%
0,2% (1,6%)
0,1% (1,7%)
0,5% (2,0%)
0,3% (1,8%)
54,3
54,4
56,0
56,0
69,0
68,0
0,0% (1,3%)
0,4% (1,3%)
-2,1%
1,1%
(-3,5%)
0,7% (1,6%)
0,6% (3,0%)
9,6%
9,6%
(1,8%)
(1,9%)
(0,9%)
(0,9%)
244.000
245.000
51,5
16.00
DKK
03-03-17
00.30
00.30
JPY
JPY
00.30
JPY
01.00
USD
02.45
CNY
06.00
JPY
09.00
DKK
09.30
SEK
09.30
SEK
10.00
EUR
10.00
NOK
10.30
11.00
GBP
EUR
15.45
USD
16.00
USD
16.15
USD
18.15
19.00
19.00
USD
USD
USD
Central Bank FX Intervention, February (DKK)
Jobless Rate, January
National CPI, January
National CPI Excl. Food
& Energy, January
Feds Mester Speaks
Caixin PMI, Services,
February
Consumer Confidence
Index, February
Unemployment Rate,
Gross, January
Industrial Production,
January
Industrial Orders, January
PMI, Services, February
(Revised)
Unemployment Rate,
February
PMI, Services, February
Retail Sales, January
PMI, Services, February
(Revised)
ISM Non-Manufacturing Composite, February
Feds Evans & Lacker
Speak
Feds Powell Speaks
Feds Fischer Speaks
Feds Yellen Speaks
0,0 Bn
5,0 Bn
3,1%
(0,3%)
3,0%
(0,4%)
(0,1%)
(0,2%)
53,1
43,2
43,5
4,3%
4,3%
-1,8% (-0,9%)
2,1% (1,0%)
4,3%
-0,5% (4,7%)
55,6
55,6
3,2%
3,1%
54,5
-0,3% (1,1%)
54,1
0,3% (1,5%)
3,1%
53,9
56,5
56,5
Kilde: Bloomberg.
Tal i parentes angiver årsstigningstakter YoY.
Dette materiale henvender sig til Sydbanks kunder og må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres
eller distribueres videre. Materialet er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger.
Eventuelle anbefalinger i materialet er udtryk for bankens forventninger på grundlag af markedsmæssige forhold,
men er ikke baseret på fundamentale analytiske forhold. Materialet kan ikke alene danne grundlag for investeringsbeslutninger, men kan medtages i forbindelse med rådgivning i Sydbank, hvor tillige kunders individuelle forhold
skal indgå.
Investering er forbundet med risikoen for økonomisk tab. Hverken historiske afkast og kursudvikling eller prognoser
for fremtiden i materialet kan anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Et afkast
og/eller en kursudvikling som beskrevet i dette materiale kan blive negativ. Hvor oplysningerne er baseret på bruttoafkast, vil gebyrer, provisioner og andre omkostninger kunne medføre, at afkastet bliver lavere end anført i materialet. Hvor materialet oplyser om den skattemæssige behandling af en disposition, er det med forbehold for, at den
skattemæssige behandling altid afhænger af den enkelte kundes individuelle situation og at reglerne i øvrigt kan
ændre sig fremover. Hvis det finansielle instrument handles i en anden valuta end danske kroner, er der endvidere
en risiko for, at valutakursudsving kan medføre højere eller lavere afkast.
Denne publikation er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter.
Banken kan forinden udbredelsen af materialet have handlet på baggrund af dette.
Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet.
Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, cvr. 12626509 er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, DK-2100 København Ø.
sydbank.dk
Makroøkonomisk analyse
4/4