Indkaldelse til Generalforsamling 2017

Kære Medmedlemmer af Rødovre Fægteklub – og forældre
Ifølge vores vedtægter, skal der indkaldes til den årlige generalforsamling med tre ugers varsel – Derfor:
Hermed indkaldes til Generalforsamling i Rødovre Fægteklub onsdag d. 22. marts ifølge klubbens
vedtægter.
Det endelige program for dagen er ikke endelig fastlagt, men sæt allerede nu kryds i kalenderen for hele
familien fra 16.30 til 19.00, da der foruden generalforsamling også vil være fællesspisning og aktivitet for
store som små – Invitation vil blive udsendt i starten af marts.
Forslag til dagsordenspunkter skal være mig i hænde, senest 14 dage før – altså d. 8. marts.
Foreningens vedtægter kan du se her:
http://roedovrefaegteklub.dk/onewebmedia/R%C3%B8dovre%20F%C3%A6gteklub%20%20Vedt%C3%A6gter%20vedtaget%2005112015%20-%20Underskrevet.pdf
I øvrigt er der mange gode tilbud i Marts:
5. marts MM Vision Cup I Hellerup https://www.facebook.com/events/1829175237324778/
11. marts: Fællestræning med de øvrige vestegnsklubber: 9.30-15
https://www.facebook.com/events/373486246355722/
18. -19. marts: DM i Fægtning, Rudersdal
Lørdag: Dreng/Pige + Miniorer
Søndag: Puslinge
http://www.faegtning.dk/media/3581/bu-dm-2017-ind-og-hold-invitation-18-190317.pdf
Jeg glæder mig til at se jer en masse i løbet af marts.
Bedste hilsner
Søren Troels Berg
Formand, Rødovre Fægteklub.