Indkaldelse til generalforsamling i Slangerup Svømmeklub

Til:
Medlemmer af Slangerup Svømmeklub
Slangerup, den 19. februar 2017
Indkaldelse til generalforsamling i Slangerup Svømmeklub
Kære Medlem
Du inviteres hermed til at deltage i Slangerup Svømmeklubs generalforsamling:
DATO:
ONSDAG 22. MARTS 2017
TID:
KLOKKEN 18:30
STED:
HALLEN I SLANGERUP, IDRÆTSVEJ 5, 3550 SLANGERUP, RAASINGVANG
SPISNING: KL 17:30 I RAASINGVANG – DELTAGELSE VIA SÆRSKILT INDBYDELSE
AGENDA:
1. VALG AF DIRIGENT / REFERENT
2. FORMANDENS BERETNING
3. SVØMMELEDERS BERETNING
4. A6’S BERETNING
5. FREMLÆGGELSE AF A6 REGNSKAB
6. FREMLÆGGELSE AF SLSK REGNSKAB
7. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT, INDMELDELSESGEBYR, BUDGETFORSLAG 2017
8. INDKOMNE FORSLAG
9. VALG
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
KASSÉR – KIRSTEN JENSEN, (MODTAGER GENVALG)
BESTYRELSESMEDLEM – MICHAEL HANSEN, (MODTAGER GENVALG)
BESTYRELSESMEDLEM – LARS PRIES, (MODTAGER GENVALG)
SUPPLEANT 1 – VAKANT
SUPPLEANT 2 – VAKANT
REVISOR – HANNE ROSENKVIST, (MODTAGER GENVALG)
REVISORSUPPLEANT 1 – SUSANNE JØRGENSEN, (MODTAGER GENVALG)
10. RENOVERING AF SVØMMEHALLEN
11. EVENTUELT
Referatet og bilaget fra generalforsamlingen i 2016 kan hentes via QR kode scanning eller dette link:
http://slsk.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1089
Er du forældre eller værge for et barn, der svømmer i klubben,
så er du meget velkommen til at deltage i generalforsamlingen
og repræsentere dit barns interesser.
Med venlig hilsen
Slangerup Svømmeklub
Anne-Marie Eriksen
Bestyrelsesformand
Slangerup Svømmeklub ● Anne-Marie Eriksen ● Idrætsvej 5 ● 3550 Slangerup ● Tel. 26 14 35 23 ● [email protected] ● www.slsk.dk