Master data - Information om indberetterenheden

Master data - Information om indberetterenheden
FTId nummer
Indberetningsperiode (åååå4k)
Løbenummer
idno
refperio
loebenr
Information om virksomheder
Virksomhedens navn
Gadenavn og nr.
Postnr.
Postboks
By
Telefonnr.
firmanavn
gadenavn
postnr
boks
by
tlf
Kontaktpersoner
Navn
fuldtnavn
Telefonnr.
tlf
E-mail adresse
email
Forsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning
til Finanstilsynet
Indberettes i
hele kroner
1.
Vederlag modtaget fra kunder i alt
VTot
2.
Engangsvederlag modtaget fra kunder for rådgivning om forsikringsforhold samt for
formidling til direkte tegnende forsikringsselskaber
ERDi
3.
Vederlag modtaget fra kunder for løbende rådgivning om forsikringsforhold samt for
formidling til direkte tegnende forsikringsselskaber
VLDi
4.
Formidlede forsikringer til direkte tegnende forsikringsselskaber. Skriv JA eller Nej i
feltet. Hvis der skrives JA udfyldes felt 5 og fanen DiF
JaN
5.
Formidlede præmiebeløb
FPb
6.
Antal afsluttede udbud
AfU
7.
Vederlag fra kunder for efterfølgende administration og rådgivning om
livsforsikringsforhold
VARL
Gruppenavn
Res
Ved
Modtagne vederlag fra kunder fordelt på opgaver
indenfor livs- og eller skadesforsikringsselskaber
Indberettes i
hele kroner
1.
Samlet beløb af felt 3-4 angivet i kr.
Tot34
2.
Samlet beløb af felt 5-6 angivet i kr.
Tot56
3.
Engangsvederlag modtaget for rådgivning og formidling fordelt på livsforsikringsskaber
- angivet i kr.
RFL
4.
Engangsvederlag modtaget for rådgivning og formidling fordelt på
skadesforsikringsskaber - angivet i kr.
RFS
5.
6.
Vederlag for løbende rådgivning og formidling fordelt på livsforsikringsskaber - angivet
i kr.
Vederlag for løbende rådgivning og formidling fordelt på skadessforsikringsskaber angivet i kr.
LbnL
LbnS
Samlet beløb af felt 1 overføres til skema FF01, felt 2.
Samlet beløb af felt 2 overføres til skema FF01, felt 3.
Gruppenavn
VLS
Veder
Præmier formidlet til direkte tegnende forsikringsselskaber
Samlet beløb af cellenr. 3 (Samlet beløb) af begge de sidste 2 celler skal overføres til fanen Res, Formidlede præmiebeløb
Forsikringsselskabets
CVR.nr.
Forsikringsselskabets navn
CVR
Navn
Samlet beløb af de
Formidlede præmier til
Formidlede præmier til
sidste 2 celler.
livsforsikringsselskaber. skadesforsikringsselskaber.
Angivet i hele kroner
Angivet i hele kroner
Angivet i hele kroner
Sam
FPL
FPS
Fanen skal udfyldes med repeterende rækker. En ny række for hver forekomst
DiF
Gruppenavn
Direk
Antal afsluttede udbud
Samlet antal af den sidste celle skal overføres til fanen Res, cellen Antal afsluttede udbud.
Liv Liv Liv Forsikringsselskabets forsikringsselskabets Forsikringsselskabets
navn før udbud
CVR-nr. før udbud
navn efter udbud
LfU
LfCVR
LnE
Liv Forsikringsselskabets
CVR-nr. efter udbud
LeCVR
Fanen skal udfyldes med repeterende rækker. En ny række for hver forekomst
Udb
Liv - Antal udbud
Skade - Der skal alene
angives et samlet antal
skade udbud på en enkelt
forekomst
Skade og Liv - Der skal
alene angives en samlet
total for antal af skade og
liv udbud
Gruppenavn
LAU
SA
SLA
AUd