Arrangementer - Brummers Gaard

”EndagpåÅrø”
Fagligt,kulturelt&socialtindhold
Valgfrieemner,somkanindgå:
Vinsmagning
-Rundvisningpåvingård
-Fordragomvinproduktion
-Vinsmagning5vine
Teambuilding
-3½timemedteambuildingf.eks.
løseropgaver,hvorøensesog
deltagerneudfordres.
Personaledag
Konference
Seminar
Strandsafari
-Læreomingredienserog
indsamleråvarefrastranden,
somkanbrugestilmadlavning.
Foreningstur
Polterabend
Parkgolf
Familiesammenkomst
-Spilenrundegolfpåenbane
med9hullerogreducerede
afstande–allekanværemed.
Etarrangement,hvorIkommertætpåsmå-ø´satmosfæren,
ogsomrammerbredtsåvelkulturelt,fagligtsomsocialt.
Forplejning
-Morgenmad
-Frokost
-Kaffe,the,vandogfrugt
Praktiskeinformationer
-FærgeafgangÅrøsundkl.08:20
-Praktiskfodtøjogbeklædning
Viaftalerindholdetunderteambuildingen,ogsåskalIikketænke
påmere,menblotmødeoppådagen.
Priseninkludereralleudgifter,
ekskl.drikkevarertilfrokosten.
Vigennemførerforskelligearrangementer,såringforenløsning.
Ønskerduathøremereellerbookeetarrangement,såkontakt
RenéHøeghPedersen,tlf.30450367
Priseksempelfordagen:
Ved15personer
18.750kr
.(ex.moms)
23.437,50kr.(inkl.moms)
EtsamarbejdemellemHRSupporten,ÅrøVingård&Brummersgård