Læs din invitation her! - Corfitz Ulfeldt Lauget

Ærværdige Grander.
Rigsrådsgilde
Indkaldelse til Rigsråd og gilde
Du indkaldes hermed til Rigsråds i Kabinettet d. 22. februar 2017 kl. 17.00.
Dagsorden for rigsrådet efter optagelse af nye grander, så
der ikke er ubehøvlede til stede, er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Valg af Ordstyrende Grande
Beretningen om det forgangne år
Redegørelse for Laugsladens beholdning
Forslag til skamstøtteringeagtsytringstilladelsesafgiften (tidepenge)
Forslag til beslutning
Forslag til Kancellirådets sammensætning
Kundgørelse af planer for det kommende år
Det vi måtte have glemt
Kancellirådets beretning, redegørelse, forslag og
anbefalinger anmodes godkendt af Rigsrådet.
Godkendelse sker for dette rigsråd med almindeligt flertal
blandt de fremmødte Grander. Den enkelte Grande skal ved
afstemning give sig til kende og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Gildet
Efter Rigsrådet vil vi ca. 18.30 gå til den så velforsynede buffet, hvor der udskænkes 2 glas
vin. Alternativt kan der ønskes tilsvarende antal af øl eller mineralvand.
Efter den mættende middag skal vi høre nyt om kulturen i Høje Taastrup ved Kulturchef Peter
Lundberg og om ’Vinlandsturen’ til september ved Grande og Turarrangør Erik Lund-Nielsen.
Under disse fremlæggelser vil der være adgang til kaffe og kage.
Grandens tilmelding
Rigsrådet kan enhver agtværdig Grande deltage i uden tilmelding. Derimod skal vi vide, hvor
mange Grander evt. med ubehøvlede ledsagere, der deltager i det efterfølgende Gilde.
Prisen for Grander er fastsat til kr. 270,- og for ubehøvlede deltagere i gildet, kr. 295,Du tilmelder dig ved at indbetale på laugets konto 5021 – 1520445 i Jyske bank senest d. 19.
februar 2017. Husk at oplyse dit navn i meddelelsesfeltet.
Agtværdige grander bedes være opmærksomme på at bære laugsordenen ved
Rigsrådet og det efterfølgende gilde.
Alt i Ære
Corfitz Ulfeldt Lauget
Co/ Palle Enghoff, Baunevej 46, 2630 Taastrup
Jyske Bank Reg. Nr. 5021 konto. 1520445