Velkommen til aktionærmøde i Spar Nord Skive

Velkommen til aktionærmøde i
Spar Nord Skive
Tirsdag 28. februar 2017 kl. 17.30
Kulturcenter Limfjord
Skyttevej
7800 Skive
et på
nden til Kulturmød
Fotograf: Lars Dahl
rede Spar Nord Fo
ne
250.000 kroner do
Mors i 2016.
Spar Nord
Fonden ha
r været m
var det fje
ed
rde gang,
at Spar No fra starten. I 2016
Kulturmød
rd Fonden
et.
støttede
Fotograf:
Lars Dahl
Spar Nord Fo
nden har også
sagt ja til igen
kroner – både
at støtte Kultu
i 2017 og i 2018
rmødet med
.
250.000
Fotograf: Lars
Dah
l
Velkommen til aktionærmøde
Kære aktionær
Så er vi igen klar til at mødes med dig og alle øvrige aktionærer i
Bankområde Skive til aktionærmøde
Tirsdag 28. februar 2017 kl. 17.30
Kulturcenter Limfjord, Skyttevej, 7800 Skive
Det bliver – som vanligt – ganske uhøjtideligt, og både Spar Nords
direktion og jeg gør status på året, der gik - både lokalt og nationalt.
Når vi ses, er vi godt i gang med 2017 – og dermed også de indsatser, som
er planlagt for året. Fremtiden, som vi så at sige vil stå midt i, får også et
par ord med på vejen.
Mogens Sørensen
Direktør,
Spar Nord Skive
Vi håber meget, at du har plads i kalenderen – og har lyst til at være med.
Tilmelding til aktionærmødet skal ske via sparnord.dk/demokrati.
Se udførlig vejledning på følgebrevet.
Har du slet ikke mulighed for at anvende elektronisk tilmelding, kan
tilmeldingsblanket afleveres hos os. Vi glæder os til at se dig.
Bedste hilsner
Mogens Sørensen
Direktør, Spar Nord Skive
PROGRAM
16.30 - Dørene til salen åbnes
17.30 - Velkomst
Jørgen Andersen, bankrådsformand
Præsentation af de valgte kandidater
Jørgen Andersen, bankrådsformand
Jørgen Andersen
Bankrådsformand,
Bankområde Skive
Lokalberetning
Mogens Sørensen, direktør, Spar Nord Skive
Beretning om Spar Nord Banks virke
Lasse Nyby, adm. direktør, Spar Nord Bank
18.30 - Spisning: Skipperlabskovs med purløg, rødbeder, sennep,
rugbrød og smør. Hertil serveres øl og vand. Derefter kaffe og the
med hjemmebagte småkager
20.00 - Underholdning
Lasse Nyby
Adm. direktør,
Spar Nord Bank
Kandidater til bankrådet i Skive 2017
Skive: FREDSVALG
24.04.67
Jørgen Clemmensen
Landmand
Kirkebakken 10
7840 Højslev
30.03.67
Morten Revsbech
Salgskonsulent
Søndervænget 131
Jebjerg
7870 Roslev
29.11.68
Anders Jessen
Schmidt
Advokat
Resenvej 16
7800 Skive
14.11.64
Dorte Sigh
Arkitekt MAA/partner
Ballingvej 1
7800 Skive
06.06.72
Majbritt Svane
Sales and Area
Manager
Østerhaven 10
Bjergby
7950 Erslev
Uddannelse:
Landmand
Ansat hos/
beskæftigelse:
PKI Supply A/S
Uddannelse:
Advokat
Uddannelse:
Arkitekt MAA
Uddannelse:
Markedsøkonom
Ansat hos/
beskæftigelse:
Advokathuset, Skive
Ansat hos/
beskæftigelse:
Selvstændig
partner i:
Meissner + Sigh
Ansat hos/
beskæftigelse:
Bila A/S, Industrivej 18,
7900 Nykøbing M.
Beskæftigelse:
Selvstændig mælkeproducent, medlem
af Arlas repræsentantskab, bestyrelsesmedlem i Nærbrand
Forsikring
Tidligere
beskæftigelse:
Landbrug
Tidligere
beskæftigelse:
Ab Metal, Thisted
Præsentation af det nuværende bankråd
Formand
Jørgen Andersen
Jobkonsulent
Hvitfeltsgade 21
7800 Skive
Næstformand
Anders Jessen
Schmidt
Advokat, partner
Resenvej 16
7800 Skive
Jørgen Clemmensen
Landmand
Kirkebakken 10
7840 Højslev
Dorte Sigh
Arkitekt MAA/partner
Ballingvej 1
7800 Skive
Majbritt Svane
Sales and area
Manager
Østerhaven 10
Bjergby
7950 Erslev
Johan Winther
Rasmussen
Selvstændig
konsulent
Nellikevej 7
7850 Stoholm
Steen Kjærgaard
Pedersen
El-Instalatør
Ringvej 1, Lem
7860 Spøttrup
Medarbejderrepræsentant
Conny Madsen
Bankråd - et krævende hverv og en afgørende rolle både lokalt og nationalt
Blandt de vigtigste opgaver er at
fungere som rådgiver og inspirator for
den daglige ledelse i den lokale Spar
Nord Bank.
Det vil blandt andet sige, at bankrådet følger den driftsmæssige udvikling, forholder sig til og gerne giver
en hånd med ved markedsmæssige
tiltag og er med til at udstikke bankområdets retning.
Samtidig deltager bankrådet i vurdering af ansøgninger til og uddeling af
lokale midler fra Spar Nord Fonden.
Bankrådsmedlemmer påtager sig i
høj grad også rollen som forretningsskabende ambassadører og bidrager
med indsigt i udviklingen i lokalområdet. Bankrådsmedlemmer skal have
en stor berøringsflade og være villige
til at afsætte den nødvendige tid til
udfordringen.
Med bankrådet har lokale banker i
Spar Nord-kæden en gruppe initiativrige mennesker, der kan se verden
’udefra’, fra Spar Nords, kundernes og
aktionærernes side.
Bankrådsmedlemmerne er tillige delegerede på bankens generalforsamling og repræsenterer på denne vis
aktionærerne i lokalområdet.
Hvervet som bankrådsmedlem i Spar
Nord Bank er lønnet.