risikokort i A4

Status for Klimatilpasning
Region Hovedstaden
2016
Ü
Gribskov
Helsingør
Halsnæs
Fredensborg
Hillerød
Hørsholm
Allerød
Rudersdal
Frederikssund
Furesø
Lyngby-Taarbæk
Egedal
Ballerup
Herlev Gladsaxe
Gentofte
København
Rødovre
Frederiksberg
AlbertslundGlostrup
Høje Taastrup
Vallensbæk
Roskilde
Lejre
Brøndby
Hvidovre
Ishøj
Tårnby
Dragør
Greve
Holbæk
0
2
4
6
8
10
Km
Signaturforklaring
Udarbejdet af COWI i december 2016
Status for klimatilpasning
Solrød
Risikoområde
Kortet viser status for gennemførelse
af kommunernes klimatilpasningsStatus ukendt
planer. Skraverede områder angiver
risikoområder vedtaget i kommunernes
Projekter er gennemført, indsats
færdig eller afsluttes inden for et år klimatilpasningsplan. Prikkerne viser,
hvor langt kommunerne er kommet
Forundersøgelser eller
med at gennemføre klimatilpasningsprojekter i gang
planen i de viste kategorier. Data er
indhentet hos kommunerne i aprilKøge
Endnu ingen projekter
Ringsted
november 2016.
eller konkrete planer
Ingen indsats forventes
1. ordens vandløb
1. ordens vandløbsoplande
Kommunegrænse
Faxe
Metoden for udpegning af risikoområder
er forskellig i de enkelte kommuner, og
områderne har derfor varierende
udstrækning. Bemærk, at små risikoområder kan være skjult bag den prik,
Stevns
der viser status.
Bornholm
0
5
10
Km