pdf

Senest opdateret: 03/2016
BEGÆRING OM ET EU-VAREMÆRKES FORTABELSE
Den begærende part
ID-nummer
flere begærende parter
ID-nummer
flere repræsentanter
/Mod.014
Den begærende parts/repræsentantens reference (maks. 20 tegn)
Antal sider
(inkl. denne side)
Navn på juridisk enhed el.
fornavn og efternavn
Enhedens retlige form
Tlf., fax, e-mail
Adresse
Gade og nummer
By og postnr.
Land
Postadresse
(hvis forskellig fra ovenstående)
Nationalitet
Repræsentant
Navn
Tlf., fax, e-mail
Adresse
Gade og nummer
By og postnr.
Land
Postadresse
(hvis forskellig fra ovenstående)
Repræsentanttype
advokat
sammenslutning af repræsentanter
faglig repræsentant
Anfægtet EU-varemærke
Registreringsdato (DD/MM/ÅÅÅÅ)
EU-varemærke-nr.
/
ansat
/
Int. reg. nr.
Varemærkeindehavers navn og
adresse:
Sprog for
annuleringsprocedure
ES
DE
EN
FR
IT
Begæringens omfang:
Samtlige varer og tjenesteydelser, som er omfattet af den anfægtede registrering
En del af de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af den anfægtede registrering, nemlig:
Supplerende ark
Fortabelsesgebyr
630 EUR
I alt
Løbende konto hos EUIPO
Underskrift
Navn
Kontonummer
Anvend ikke min løbende konto hos EUIPO
Underskrift
Overførsel til konto hos EUIPO
#TM014DA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
La Caixa
Dato for overførslen (DD/MM/ÅÅÅÅ)
/
/
side
1
af
BEGÆRING OM ET EU-VAREMÆRKES FORTABELSE
GRUNDE
Fortabelse
Artikel 51, stk. 1, litra a), i EU-varemærkeforordningen - Der er ikke gjort reel brug af EU-varemærket inden for en sammenhængende
periode på 5 år
Artikel 51, stk. 1, litra b), i EU-varemærkeforordningen - EU-varemærket er blevet en almindelig betegnelse inden for handelen
Artikel 51, stk. 1, litra c), i EU-varemærkeforordningen - EU-varemærket er blevet vildledende
Artikel 73 i EU-varemærkeforordningen - Særlige grunde for et kollektivt EU-varemærke
Begrundet erklæring
Supplerende ark
side
af