Indkaldelse til generalforsamling i RINGSTED SPORTS RIDEKLUB

Indkaldelse til generalforsamling i
RINGSTED SPORTS RIDEKLUB, Ejlstrupvej 121, 4100 Ringsted
torsdag d. 23. februar 2017, kl. 19.30
Spisning kl. 18.30
Velkomst v/formanden
1.
Valg af dirigent
1a.
Valg af stemmetællere
Uddeling af pokaler
2.
Bestyrelsen aflægger beretning
3.
Kasseren fremlægger regnskab for 2016
4.
Diverse udvalg aflægger beretning
5.
Fastsættelse af medlemskontingent
6.
Behandling af indkomne forslag
7.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Erika Duelund
på valg – modtager ikke genvalg
Mia Gottfredsen
på valg – modtager ikke genvalg
Helle Jørgensen
på valg – modtager ikke genvalg
Steffen Elsnab
på valg – modtager ikke genvalg
Fran Pender
udtræder
Hanne Malm Johansen
ikke på valg
Hanne Jensen
ikke på valg
8.
Valg af 2 suppleanter
9.
Valg af intern revisor
10.
Valg af juniorrepræsentant til bestyrelsen
11.
Valg til diverse udvalg (stævne-, sponsor-, køkken- og bladudvalg)
12.
Eventuelt.
Jvn.fr. klubbens vedtægter (se klubbens hjemmeside: www.rsr4.dk) skal indkomne
forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest d. 31. dec. 2016
Tilmelding skal ske til Erika Duelund: [email protected] ,
senest d. 22. februar 2017
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Navn:
_________________________________________
Antal:
_________________________________________
Kommer til spisning: JA__________ NEJ __________