Herved indkaldes til ordinær generalforsamling

19. februar 2017
Herved indkaldes til medlemsmøde med efterfølgende generalforsamling
tirsdag den 21. marts 2017 kl. 16:30
Sted: Professionshøjskolen Metropol Sigurdsgade 26, 2200 Kbh. N.
Eftermiddagens program:
Kl. 16.30 Velkommen ved formand Annette Wiberg Havstreym
Kl. 16.40 Foredrag ved forsker ved Nina Baron
Emne: risikoperception i forhold til oversvømmelser
Kl. 17.10 Beredskabs spillet Robust spilles
Kl. 18.00 Generalforsamlingen starter
Dagsorden ifølge vedtægternes pkt. 6. Alle medlemmer er valgbare og har stemmeret.
a) Valg af dirigent og referent.
b) Bestyrelsens beretning
c) Godkendelse af regnskab 2016 og forelæggelse af budget 2017.
d) Indkomne forslag (forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen vedlagt)
Forslag skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen (helst pr. mail)
senest torsdag den 7.marts 2017.
e) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og én suppleant
- bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år:
Annette Havstreym, DSB
Vibeke Østergaard Thomsen, Bavarian Nordic A/S
- Suppleant på valg for 2 år:
Lars Pagter Zwisler, Metropol Højskolen
Ikke på valg i år: Michael Jørgensen, Kim Egelund Hansen, Niels Erik Bølling samt Jesper Fantoni.
f) Valg af én revisor suppleant på valg for 1 år:
Karin Bjerke, før Beredskabsforbundet
g) Eventuelt.
- mulig dato og sted for næste generalforsamling (marts 2018)
SAVIB byder på en sandwich og en vand under mødet.
Af hensyn til planlægningen bedes I tilmelde jer pr. mail senest d. 10. marts til:
Kim Egelund Hansen
[email protected]
Tast Crtl og klik med musen på emailadressen for at åbne en mail
Vel mødt og på gensyn
pbv. Annette Wiberg Havstreym
Hjemmeside: www.savib.dk
Mailadresse: [email protected]
CVR nr. 31 10 50 64