Lokal træf - LM Klubben

Lokal
træf
I x-købing-havn
Kære venner i LM Klubben
www.lm-klubben.dk
Du inviteres hermed til et lokalt LM-træf lørdag den xx.xx.xx i x-købing havn.
Det kunne være skønt at mødes, få os en god snak på bænken, broen eller i
bådene – og en hyggelig grill-aften sammen.
Vi bor i samme landsdel, er med i samme interesse-klub og må have mange
fælles ting, projekter, ture og oplevelser at snakke om.
LM Klubben støtter/betaler evt. havneafgiften lørdag for sine medlemmer.
Kontakt xxxx for tilmelding: tlf. 12 34 56 78 evt. med SMS