TILGÆNGELIGHED? HANDLING NU!

HVORFOR ER
DET VIGTIGT?
I Europa har mennesker med handicap
svært ved at få adgang til grundlæggende
varer og tjenesteydelser på lige fod med
andre mennesker. Den europæiske lov om
tilgængelighed er nødvendig for at forbedre
denne situation.
Selvom flere EU-medlemsstater allerede
har en eller anden form for lovgivning
om tilgængelighed, er der ingen EUlov på området. Den europæiske lov om
tilgængelighed bør give et minimumsniveau
af tilgængelighed af varer og tjenester
gældende for alle EU’s medlemsstater.
35 square de Meeûs
1000 Bruxelas – Bélgica
tel + 32 2 282 46 00
fax + 32 2 282 46 09
[email protected]
www.edf-feph.org
En vedtagelse af den europæiske lov om
tilgængelighed vil være et stort skridt for EU’s
inklusion af sine 80 millioner mennesker med
handicap, i enlighed med FN’s konvention om
rettigheder for mennesker med handicap,
som EU og alle EU-medlemsstater, undtaget
Irland, har ratificeret.
Finansieres af Den
Europæiske Union
TILGÆNGELIGHED?
HANDLING NU!
HVORDAN FUNGERER DET?
HVAD INDEBÆRER DEN
EUROPÆISKE LOV OM
TILGÆNGELIGHED?
Den europæiske lov om tilgængelighed
er et forslag til en lov, der vil forbedre
tilgængeligheden til flere varer og tjenester
for mennesker med handicap i EU. Det
europæiske handicapforum (EDF) arbejder
for, at lovforslaget bliver vedtaget, så at den
europæiske lov om tilgængelighed bliver
bindende ret så hurtigt som muligt.
Forslaget til en europæisk lov om
tilgængelighed, i form af et direktiv, er
juridisk bindende, hvilket indebærer, at
medlemsstaterne har pligt til at følge lovens
retningslinjer. Ifølge lovforslaget, skal kun
visse varer og tjenester være tilgængelige..
DISSE OMFATTER:
• Smartphones, tablets og computere
• Billet- og check-in automater
• Fjernsyn og TV programmer
• Banktjenester og hæveautomater
• E-bøger
• E-handel
EDF mener, at lovforslaget skal udvides til
at omfatte flere områder, der er vigtige for
hverdagen for personer med handicap, som
f.eks. bygningerne omkring de tilgængelige
varer og tjenester. Hvordan skal en person
med handicap få adgang til en hæveautomat,
hvis bygningen eller banken ikke er
tilgængelig for personen?
EU &
MEDLEMSSTATER
Forslag
EUKommissionen
Øge bevidstheden
om tilgængelighed
og arbejde for
gennemførelse af loven
EDF indledende svar
VI ØNSKER EN STÆRK OG AMBITIØS
EUROPÆISK LOV OM TILGÆNGELIGHED
HVAD ER EDF’S ROLLE?
Diskussion
ved EuropaParlamentet og
Rådet
3 TOPPRIORITETER:
hvis aftale er indgået
EDF og dets medlemmer i Europa:
• øger bevidstheden om vigtigheden af
tilgængelighed som en forudsætning for
integration og aktiv deltagelse af mennesker
med handicap i samfundet,
Vedtagelse af lov
• arbejder for fri bevægelighed,
• opfordrer til en ambitiøs lov om
tilgængelighed, som vil gøre en væsentlig
forskel for 80 millioner mennesker med
handicap i Europa.
EDF foreslår
forbedringer af teksten
Gennemførelse i
EU-medlemsstater
· Udvide loven til at omfatte
flere varer og tjenester
· Ikke tillade nemme
undtagelser
· Klar tidsramme for hurtig
gennemførelse i alle
EU- medlemsstater
EDF og dets
medlemmer støtter
gennemførelsen
af loven
FLERE TILGÆNGELIGE VARER OG
TJENESTER FOR PERSONER MED
HANDICAP I EUROPA