Indkaldelse til generalforsamlingen 13.3.2017

GRUNDEJERFORENINGEN NØRREGÅRD
Formand Jann Larsen, Juelsmindevej 2 A, 2610 Rødovre, tlf.: 36 41 06 13, mail: [email protected]
Rødovre, februar 2017
Til medlemmerne
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
Mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00
i FESTSALEN på Tinderhøj Skole, Fortvej 71, 2610 Rødovre.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Valg af dirigent
Beretning
Forelæggelse af regnskab til godkendelse. (se omstående)
Indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest den 27. februar 2017
Forslag fra bestyrelsen: ”Kontingentet til foreningen opkræves med 25,- kr. hvert år fra og
med 2018.”
Valg til:
a. kasserer
Peter Hansen - ønsker ikke genvalg – ny kasserer får honorar
b. sekretær
Helge Pedersen - genvalg for 2 år
c. bestyrelsesmedlem
Johnnie Gregersen – genvalg for 2 år
d. 1. bestyrelsessuppleant Bente Gorm Larsen - genvalg for 1 år
e. 2. bestyrelsessuppleant vakant – ny suppleant skal vælges for 1 år
f. revisor
Benny Rosendal - genvalg for 2 år
g. revisorsuppleant
Torben Andersen - genvalg for 1 år.
Eventuelt
Der serveres kaffe og brød til generalforsamlingen.
SMØRREBRØD: Efter generalforsamlingen er grundejerforeningen vært ved et par stykker
smørrebrød til de medlemmer, som senest den 28. februar 2017 kl. 12 har tilmeldt sig til spisningen
på tlf. 36 41 06 13 eller mail: [email protected]
Med venlig hilsen
Jann Larsen
Formand
Kontingentet for 2016–17 på 50,- kr. er opkrævet i 2016.
Kvittering for indbetalingen af kontingentet for årene 2016-17 gælder som adgangskort til
generalforsamlingen.
Bilag: Regnskabet for året 2016 (se bagsiden)
Referat fra generalforsamlingen den 3. marts 2016 er tidligere udsendt. Se www.gf-norregaard.dk under
Generalforsamling 2016. Medlemmerne opfordres til at tage naboen med til generalforsamlingen.