BOLIGNÆSTVED SØGER DIREKTØR

BOLIGNÆSTVED SØGER DIREKTØR
BOLIGNÆSTVED er stiftet i 2010 ved en fusion
af 4 lokale boligorganisationer med 2 administrationer.
for en direktør, som engagerer sig og er synlig
over for kommunen og andre samarbejdspartnere i lokalsamfundet.
BOLIGNÆSTVED har fået en god start. Der er
årligt formuleret målsætninger, som har været
drivkraft for hele organisationen. For ca. 2 år
siden blev der udarbejdet en 2020-plan for at
udvikle den strategiske ledelse og sætte nogle
mere langsigtede pejlemærker for udviklingen.
Boligselskabets historiske oprindelse kombineret
med bestyrelsens forventninger til målopfyldelse
stiller store krav til direktøren. Det skal være en
person med stor personlig integritet, og det skal
være en samlende figur, som evner at inspirere
medarbejderne til at forene arbejdsglæden med
konstant fokus på den gode og effektive service.
Vi søger en direktør, der kan påtage sig rollen
som den samlende og centrale figur i ledelsen
af personalet og i betjeningen af organisations­
bestyrelsen. En høj service over for nuværende
såvel som kommende be­boere og samarbejdet
med afdelingsbestyrelserne er vigtige omdrejningspunkter for arbejdet i BOLIGNÆSTVED.
Vi har således fortsat store ambitioner for
BOLIGNÆSTVED, og vi har loyale medarbejdere,
som bakker op om bestyrelsens visioner.
Der skal være fokus på BOLIGNÆSTVED som
væsentlig aktør i kommunen. Der er derfor brug
Ud over de generelle ledelsesmæssige opgaver vil
direktøren også skulle varetage den overordnede
økonomistyring, særligt i forhold til organisationens
helhedsplaner. Indimellem vil der også være
behov for, at direktøren involverer sig i juridiske
og driftsmæssige spørgsmål. Det vil derfor være
en fordel med kendskab til den almene bolig­
sektor.
ANSØGNING
I rekrutteringsforløbet har vi indgået samarbejde
med BL – Danmarks Almene Boliger, og eventuelle
henvendelser kan rettes til Dorte Hjerrild eller
Bjarne Zetterström på 3376 2000.
Alle henvendelser behandles fortroligt.
Ansøgning mrk. BOLIGNÆSTVED kan indsendes
pr. mail til [email protected] senest den 19. februar 2017.
BOLIGNÆSTVED består af 33 afdelinger og ca. 3.000
BOLIG:
80% Black
boliger
i100%
Næstved
Kommune.
ICON:
Cyan. 8,5% Magenta
NÆSTVED:
Vi forventer, at den nye direktør kan tiltræde den
1. maj 2017.
100% Black
Ud over direktøren er der 16 administrative medarbejdere
og 30 ejendomsfunktionærer.
Læs mere på bolignaestved.dk