univERsity oF copEnhAGEn

university of copenhagen
University of Copenhagen
Vurdering af dyrevelfærd i en husdyrbesætning
Sørensen, Jan Tind; Houe, Hans; Rousing, Tine; Sandøe, Peter
Published in:
Vurdering af dyrevelfærd i en husdyrbesætning
Publication date:
2013
Document Version
Tidlig version også kaldet pre-print
Citation for published version (APA):
Sørensen, J. T., Houe, H., Rousing, T., & Sandøe, P. (2013). Vurdering af dyrevelfærd i en husdyrbesætning:
hvad er det, og hvem har glæde af det? I J. T. Sørensen, H. Houe, T. Rousing, & P. Sandøe (red.), Vurdering af
dyrevelfærd i en husdyrbesætning (Kapitel 1, s. 7-13). København: Center for Bioetik og Risikovurdering.
Download date: 24. Apr. 2017