Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Beskæftigelsesudvalget 2016-17
L 112 Bilag 3
Offentligt
Beskæftigelsesudvalget
Til:
Dato:
Udvalgets medlemmer
23. februar 2017
L 112
Forslag til lov om ændring af lov om europæiske samarbejdsudvalg, lov om
information og høring af lønmodtagere, lov om varsling m.v. i forbindelse med
afskedigelser af større omfang og lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. (Implementering af direktiv om ændring af visse direktiver på det arbejds- og ansættelsesretlige område, for så vidt angår søfarende m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
Udvalget godkendte på mødet den 22. februar 2017 nedenstående tidsplan:
Frist for spørgsmål
Frist for svar
Frist for ændringsforslag
Frist for politiske bemærkninger
Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning
06.03.2017
07.03.2017
08.03.2017
08.03.2017
15.03.2017
Med venlig hilsen
Peter Bohlbro,
udvalgssekretær
1/1