24. februar 2017 Valutaprognose Terminskurser

24. februar 2017
Valutaprognose
Terminskurser
Valuta
Spot
3 mdr.
6 mdr.
12 mdr.
3 mdr.
6 mdr.
12 mdr.
EUR/DKK
743,3
743,5 - 744,5
744,5 - 745,5
744,5 - 745,5
743,1
742,8
742,2
EUR/JPY
119,2
117 - 123
120 - 126
126 - 133
119,3
119,3
119,4
EUR/USD
105,8
102 - 107
100 - 105
97 - 102
106,3
106,8
108,0
EUR/CHF
106,5
106,3 - 109,3
106,5 - 109,5
108,0 - 111,2
106,4
106,2
105,9
EUR/GBP
84,4
82,8 - 85,5
83,8 - 86,6
85,7 - 88,6
84,6
84,8
85,2
EUR/SEK
950,8
943 - 966
932 - 954
909 - 931
950,2
950,0
950,3
EUR/NOK
881,8
875 - 907
877 - 908
867 - 898
884,8
888,3
895,6
EUR/AUD
137,2
149 - 155
146 - 152
143 - 149
138,1
139,0
140,9
EUR/TRY
378,6
355 - 375
360 - 380
365 - 385
389,8
401,1
424,4
EUR/ZAR
1.368,4
1.430 - 1.500
1.440 - 1.510
1.450 - 1.520
1.396,9
1.426,5
1.487,6
EUR/BRL
323,9
324 - 355
324 - 355
317 - 347
N/A
N/A
N/A
EUR/PLN
430,9
430 - 450
430 - 450
425 - 445
433,3
435,6
440,5
Overfor danske kroner
Terminskurser
Valuta
Spot
3 mdr.
6 mdr.
12 mdr.
3 mdr.
6 mdr.
12 mdr.
EUR
743,3
743,5 - 744,5
744,5 - 745,5
744,5 - 745,5
743,1
742,8
742,2
JPY
6,23
6,05 - 6,35
5,90 - 6,20
5,60 - 5,90
6,23
6,23
6,22
USD
702,6
695 - 730
709 - 746
730 - 769
699,3
695,6
687,4
CHF
698,1
680 - 700
680 - 700
670 - 690
698,7
699,4
700,8
GBP
881,1
870 - 900
860 - 890
840 - 870
878,8
876,4
871,3
SEK
78,2
77,0 - 79,0
78,0 - 80,0
80,0 - 82,0
78,2
78,2
78,1
NOK
84,3
82,0 - 85,0
82,0 - 85,0
83,0 - 86,0
84,0
83,6
82,9
AUD
541,8
480 - 500
490 - 511
500 - 521
538,2
534,5
526,8
TRY
196,3
198 - 210
196 - 207
193 - 204
190,6
185,2
174,9
ZAR
54,3
49,6 - 52,1
49,3 - 51,8
49,0 - 51,4
53,2
52,1
49,9
BRL
229,5
209 - 230
210 - 230
215 - 235
N/A
N/A
N/A
PLN
172,5
165 - 173
165 - 173
167 - 175
171,5
170,5
168,5
* Fed tekst markerer ændringer siden sidste udsendte prognose.
Dette materiale henvender sig til Sydbanks kunder og må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre. Materialet er udarbejdet på
grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller
beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger.
Eventuelle anbefalinger i materialet er udtryk for bankens forventninger på grundlag af markedsmæssige forhold, men er ikke baseret på fundamentale analytiske forhold.
Materialet kan ikke alene danne grundlag for investeringsbeslutninger, men kan medtages i forbindelse med rådgivning i Sydbank, hvor tillige kunders individuelle forhold
skal indgå.
Investering er forbundet med risikoen for økonomisk tab. Hverken historiske afkast og kursudvikling eller prognoser for fremtiden i materialet kan anvendes som pålidelig
indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Et afkast og/eller en kursudvikling som beskrevet i dette materiale kan blive negativ. Hvor oplysningerne er baseret på
bruttoafkast, vil gebyrer, provisioner og andre omkostninger kunne medføre, at afkastet bliver lavere end anført i materialet. Hvor materialet oplyser om den skattemæssige
behandling af en disposition, er det med forbehold for, at den skattemæssige behandling altid afhænger af den enkelte kundes individuelle situation og at reglerne i øvrigt
kan ændre sig fremover. Hvis det finansielle instrument handles i en anden valuta end danske kroner, er der endvidere en risiko for, at valutakursudsving kan medføre
højere eller lavere afkast.
Denne publikation er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter.
Banken kan forinden udbredelsen af materialet have handlet på baggrund af dette.
Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet.
Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, cvr. 12626509 er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, DK-2100 København Ø.