Beskæftigelsesudvalget 2016-17 L 133 Spørgsmål 18 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2016-17
L 133 Spørgsmål 18
Offentligt
Beskæftigelsesudvalget
Til:
Beskæftigelsesministeren
Dato:
22. februar 2017
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 133
Forslag til lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen)
Spørgsmål 18
Kan en borger fra EU/EØS-området, have oprettet bopæl i Danmark i uge 48,
2016 og dermed have ret til jobpræmie ved optjening i et andet land?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Bent Bøgsted (DF).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på [email protected] og til
[email protected]
På udvalgets vegne
Bent Bøgsted
formand
1/1