Renteforhøjelse på vej i USA?

Rentenyt
Morgenkommentarer
Renteforhøjelse på vej i USA?
Onsdagens rentemarked var kendetegnet ved, at obligationsinvestorerne afventede referatet
fra seneste rentemøde i FED, som blev offentliggjort efter dansk lukketid. Referatet giver
udtryk for, at en rentestigning ikke er langt væk, men dog ligger sandsynligheden for en
renteforhøjelse i marts kun på 36 %, og renteforhøjelse kommer an på det kommende tal for
arbejdsmarked og inflationen.
På det europæisk rentemarked blev det atter søgt mod sikker havn i form af tyske
obligationer, og den 10 årige rente var kortvarigt nede i 0,25, men her til morgen åbner den
stort set uændret omkring 0,27 %.
Selvom de danske realkreditobligationer sluttede med rentefald i går, så kunne de ikke følge
de samme rentefald, som man så på de tyske renter i går. Herhjemme var der statsauktion,
og det er værd at bemærke en stor interesse efter 0,25 % stat 2018, hvor der var bud for ca.
9 mia., men kun solgt ca. 700 mio. på rente -0,67 %. Dette sammenholdt med en stærk DKK
kan give spekulation om en selvstændig dansk rentenedsættelse.
Slut
i går
99,33
98,22
97,63
Start
i dag
99,33
98,22
97,63
Ændr.
i går
+0,08
+0,23
+0,23
Eff.
rente
0,64 %
1,73 %
2,21 %
Eff.
varighed
4,32
6,75
8,04
2% 2047 IO10, NYK
2.5% 2047, NYK
2.5% 2047 IO10, NYK
96,08
101,25
99,95
96,08
101,25
99,95
+0,23
+0,23
0,23
2,27 %
2,43 %
2,53 %
9,61
5,95
7,39
USA future 10 år
BUND future 10 år
124,70
164,41
124,77
164,99
+0,06
+0,58
0,00 %
0,00 %
Sydbanks
renteforventninger:
Eff. Rente
p.t.
-0,24 %
-0,39 %
0,28 %
2,21 %
0.5% 2027, NYK
1.5% 2037, NYK
2% 2047, NYK
Kort rente (3 mdr.)
5 års (3% nov-21)
10 års (1.75% nov-25)
30 års (2% 47)
Dette materiale er udarbejdet af:
Dan Ketelsen
Seniordealer
tlf. +45 74 37 37 37
[email protected]
23-02-2017 - 08:00:50
sydbank.dk
1/2
0-3 mdr.
3-6 mdr.
6-12 mdr.
-0,20 %
-0,15 %
0,50 %
2,65 %
-0,20 %
-0,10 %
0,60 %
2,75 %
-0,15 %
0,00 %
0,75 %
2,90 %
Dette materiale henvender sig til Sydbanks kunder og må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre. Materialet er udarbejdet på
grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller
beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger.
Eventuelle anbefalinger i materialet er udtryk for bankens forventninger på grundlag af markedsmæssige forhold, men er ikke baseret på fundamentale analytiske
forhold. Materialet kan ikke alene danne grundlag for investeringsbeslutninger, men kan medtages i forbindelse med rådgivning i Sydbank, hvor tillige kunders
individuelle forhold skal indgå.
Investering er forbundet med risikoen for økonomisk tab. Hverken historiske afkast og kursudvikling eller prognoser for fremtiden i materialet kan anvendes som pålidelig
indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Et afkast og/eller en kursudvikling som beskrevet i dette materiale kan blive negativ. Hvor oplysningerne er baseret på
bruttoafkast, vil gebyrer, provisioner og andre omkostninger kunne medføre, at afkastet bliver lavere end anført i materialet. Hvor materialet oplyser om den
skattemæssige behandling af en disposition, er det med forbehold for, at den skattemæssige behandling altid afhænger af den enkelte kundes individuelle situation og
at reglerne i øvrigt kan ændre sig fremover. Hvis det finansielle instrument handles i en anden valuta end danske kroner, er der endvidere en risiko for, at
valutakursudsving kan medføre højere eller lavere afkast.
I materialet nævnes finansielle instrumenter, som har risikomærkningen rød. Risikomærkningen rød betyder, at når der investeres i disse finansielle instrumenter, er der
enten risiko for at tabe mere end det investerede beløb eller produkttypen er vanskelig at gennemskue.
Denne publikation er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter.
Der vil ikke være opfølgning på eventuelle købs eller salgs anbefalinger der nævnes i materialet. Sydbank kan have positioner i de nævnte valutaer og kan forinden
udbredelsen af materialet have handlet på baggrund af dette.
Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet.
Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, cvr. 12626509 er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, DK-2100 København Ø.
sydbank.dk
2/2