Tilmeldingsblanket Vestjysk Bank GF2017

TILMELDINGSBLANKET
Vestjysk Bank A/S’ ordinære generalforsamling den 20. marts 2017 kl. 15.00
Undertegnede
Aktionærens navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Depot-/VP-referencenr.:
Bestilling af adgangskort:
Sæt kryds eller bestil direkte på www.vestjyskbank.dk eller www.vp.dk/gf
ønsker at deltage på den ordinære generalforsamling og bestiller hermed adgangskort med stemmesedler
anmoder tillige om at få sendt et adgangskort til en ledsager/rådgiver:
Ledsagers/rådgivers navn (Benyt venligst BLOKBOGSTAVER)
Vestjysk Bank A/S og VP Investor Services A/S er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser eller fejl ved fremsendelse af
adgangskort.
2
0
1
7
Underskrift
Denne daterede og underskrevne tilmeldingsblanket skal sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300
København S, eller på e-mail til [email protected], således at den er VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 16.
marts 2017 kl. 23.59. Tilmelding kan tillige ske på Vestjysk Bank A/S’ hjemmeside, www.vestjyskbank.dk, eller på VP Investor
Services A/S’, hjemmeside www.vp.dk/gf.