Dyrkningsvejledning [Alm. rajgræs]

FRØAVL
Sortsliste 2017
Engsvingel
Sorts-nummer
Sort – i alfabetisk orden
Skridning 1-9
1=tidligst
214FN0004
LAURA
5
214FN0012
MERIFEST
5
214FN0016
PETRARCA
214FN0002
SENU
5
Højde 1-9
1=lavest
5
5
Side 1