Side 1/1 Til parterne bag aftale om energiselskabernes

Til parterne bag aftale om energiselskabernes energispareindsats
Ministeren
Dato
16. februar 2017
J nr. 2016-2930
Dagsorden for statusmøde vedrørende energispareaftalen
Kære alle
Jeg har indkaldt jer til statusmøde d. 21. februar vedrørende energispareaftalen.
Baggrunden for mødet er, at energispareordningen i den seneste tid har mødt
en del kritik og spørgsmål. Blandt andet er der rejst tvivl om, hvorvidt den aftale,
vi indgik i december 2016, i tilstrækkelig grad sikrer mod fejl og
uregelmæssigheder. Det er selvsagt en kritik, jeg tager meget alvorligt.
Formålet med mødet d. 21. februar er at drøfte, hvordan vi inden for rammerne
af den aftale, vi indgik i december, minimerer fejl og uregelmæssigheder.
Herunder vil jeg gerne for det første fokusere på det, der allerede indgår som
del af den nye aftale i form af både myndighedstilsynet og også selskabernes
egenkontrol og dokumentation af energibesparelser.
For det andet vil jeg gerne derudover drøfte med jer, om der er yderligere
værktøjer og virkemidler, der kan supplere den indgåede aftale.
Jeg vil gerne have en bred og åben drøftelse af spørgsmålet. I kan eventuelt
fremsende forslag til en forbedret indsats inden mødet.
Med venlig hilsen
Lars Chr. Lilleholt
Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
T: +45 3392 2800
E: [email protected]
Side 1/1
www.efkm.dk