Har du mistet - Gauerslund Sogn: Velkommen

Har du mistet
- et menneske,
som stod dig nær?
NYT SORGGRUPPE - FORLØB
FORÅRET 2017
Gauerslund sognehus
Se nærmere næste side
Arrangør: Gauerslund menighedsråd
Hvad er en sorggruppe?
Gauerslund sogn.
Har du mistet et nærtstående menneske og trænger til at tale med mennesker i samme
situation?
At miste et nærtstående menneske er en markant ændring i ens liv. Man bliver sat i en
ny livssituation og intet er, som det var.
Når man mister en nærtstående sættes mange tanker og følelser i spil og man kan opleve uro, ensomhed, tavshed, angst og skyld, skam, vrede og bitterhed.
Omsorg og opmærksomhed fra de nærmeste omgivelser er som regel stor i den første
tid efter tabet, men sorgen og savnet ophører sjældent efter 2-3 måneder.
Gauerslund sogn tilbyder nu for 6. gang deltagelse i en sorggruppe, hvor deltagerne får
mulighed for at sætte ord på sorgens følelser og tanker i en sammenhæng, hvor alle er
tilstede med samme forudsætning.
At kunne tale åbent om tanker og følelser kan i sig selv være medvirkende til, at man
finder fodfæste igen og kan leve videre med sorgen og savnet og finde mening med livet.
Sorggruppens formål er ikke terapi, men at skabe rum og tid for samtale om det, som
kan være svært at sætte ord på. Der kræves ikke særlige forudsætninger for at deltage,
som f.eks. om man kommer i kirken. Der er naturligvis tavshedspligt for alle deltagere.
En gruppe består af 6-8 personer + en leder og medleder. Alle får mulighed for at sige
noget. Et forløb strækker sig over ca. 3-4 måneder, hvor gruppen mødes med intervaller
på 2-3 uger a´ 2 timers varighed og med et opfølgende møde - 2-3 måneder efter.
Gruppen ledes af Verner Helwig og Tove Frovin Christensen
Spørgsmål og tilmelding kan ske til Verner Helwig, som tilbyder en forudgående samtale. Derfor er det vigtigt med tilmelding.
Første gang: Tirsdag d. 14. marts Kl. 16.00 – 18.00
(datoer: 6.4 – 26.4 – 16.5 – 30.5 – 8.5 – 21.5 – 6.9)
Tilmelding nødvendigt, senest den 9. marts
Sognepræst Verner Helwig
Tlf: 75866145 eller mail: [email protected]