Driftregnskab 2016

Årsregnskab 2016 for Lejre Fotoklub
Indtægter
Kontingent
Kontingent 2 medlem husstand
Foredrag
Konkurrencer
Salg/udleje til medlemmer
Øvrige indtægter
Indtægter i alt
Udgifter
Medlemskaber
Kontorhold
Hosting mm
Bestyrelse
Klubmøder
Indkøb, vedvarende
Indkøb materiale
Gaver, ikke konkurrence
Foredrag
Konkurrencer
Udflugter
Udstillinger
Gebyr bank
Udgifter i alt
Resultat før bank
note
2
2
1
3.700,00
500,00
755,00
0,00
0,00
0,00
4.955,00
700,00
0,00
45,00
205,35
2.007,95
288,00
500,00
1.170,00
1.700,00
812,50
350,00
0,00
800,00
8.578,80
-3.623,80
Renteindtægt
19,94
Årets resultat
-3.603,86
Note 1
Årets billede fotograf, Thor laser
Årets billede
gavekort
Note 2
salg øl+vand
køb øl, vand kage
Honorar
412,50
400,00
812,50
755,00
-700,00
-1.000,00
-945,00