Kære medlemmer Tirsdag den 7. marts 2017 kl.18.30

Kære medlemmer
I indbydes hermed til generalforsamling i Frederikshavn Svømmeklub
Tirsdag den 7. marts 2017 kl.18.30
Generalforsamlingen foregår på Bangsbostrand Skole, Søndergade 200
Dagsorden ifølge vedtægterne. Vedtægterne kan findes på foreningens hjemmeside.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Formandens beretning.
5. Regnskabsaflæggelse ved kassereren.
6. Godkendelse af budget.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg til bestyrelsen.
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Det er bestyrelserne i Frederikshavn Svømmeklub og Frederikshavn Svømmeskoles ønske, at de to
foreninger fusionerer. Der vil blive stillet forslag om dette under generalforsamlingen. Derfor vil begge
klubber afholde generalforsamling samtidigt.
Såfremt forslagene om fusion og vedtægtsændringer godkendes på de to foreningers generalforsamlinger,
vil vi fusionere til en samlet klub, der vil hedde Frederikshavn Svømmeklub af 2017.
Der er stor opbakning i begge bestyrelser og derfor vil langt størstedelen af de nuværende
bestyrelsesmedlemmer stille op til valg i den nye forening.
At slå de to klubber sammen er en proces der har stået på siden april 2016. Dansk Svømmeunion har
bidraget til processen i forhold til juridiske og økonomiske spørgsmål samt bidraget til hvordan man skaber
en stor velfungerende klub til gavn for borgerne i Frederikshavn og omegn.
Dansk Svømmeunion vil være repræsenteret, når der afholdes generalforsamling.
Vi håber at se jer.
MVH Bestyrelsen