Oversigt prisudvikling

Prisudvikling
(alle priser er i kr. og incl. moms)
Varmeår
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
Effektbidrag pr. Abonnementsbidrag
m2 iflg. BBR
pr. opsat måler
19,50
19,50
19,50
19,50
19,50
19,50
19,50
23,25
23,25
23,25
23,25
23,25
23,25
23,25
1.875,00
1.875,00
1.875,00
1.875,00
1.875,00
1.875,00
1.875,00
1.875,00
1.875,00
1.875,00
1.875,00
1.875,00
1.875,00
1.875,00
Forbrugsafgift
pr. kwh
0,43
0,45
0,51
0,52
0,67
0,72
0,65
0,63
0,63
0,63
0,71
0,55
0,27
0,42
Forbrugsafgift pr. kwh
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
(foreløbig)
Prisudvikling for et standardhus på 130 m2 med et årligt varmeforbrug
på 18.100 kwh (18,1 MW)
Varmeår
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
Effektbidrag
2.535,00
2.535,00
2.535,00
2.535,00
2.535,00
2.535,00
2.535,00
3.022,50
3.022,50
3.022,50
3.022,50
3.022,50
3.022,50
3.022,50
Abonnementsafgift
1.875,00
1.875,00
1.875,00
1.875,00
1.875,00
1.875,00
1.875,00
1.875,00
1.875,00
1.875,00
1.875,00
1.875,00
1.875,00
1.875,00
Forbrugsafgift
7.783,00
8.145,00
9.231,00
9.412,00
12.127,00
13.032,00
11.765,00
11.403,00
11.403,00
11.403,00
12.851,00
9.955,00
4.887,00
7.602,00
I alt
12.193,00
12.555,00
13.641,00
13.822,00
16.537,00
17.442,00
16.175,00
16.300,50
16.300,50
16.300,50
17.748,50
14.852,50
9.784,50
12.499,50
Prisudvikling standardhus
18.000,00
16.000,00
14.000,00
12.000,00
10.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
0,00
Effektbidrag
(foreløbig)
Abonnementsafgift
Forbrugsafgift