Klimavisitation - Region Sjælland

Klimavisitation
Klimavisitation
Klimavisitation
Du er blevet indstillet til klimavisitation. Som udgangspunkt sender vi
kun patienter til Israel, men i enkelte
tilfælde kan Kroatien være en mulighed.
Ved visitationen vil du komme ind
hos en sygeplejerske, som tager
imod de spørgeskemaer du har fået
tilsendt. Hun vil ligeledes stille nogle
uddybende spørgsmål.
Spørgeskemaerne, vurdering af huden (PASI), fotos og data fra samtalen
vil danne baggrund for den lægelige
vurdering, om du er egnet til et klimaophold.
Sygeplejersken skal vide, om du er
interesseret i et kibbutz- eller hotelophold.
Cirka 2 uger efter samtalen, vil du
modtage svar på om du er godkendt.
For at kunne få et overblik over effekten af klimaterapi behandlingen,
vil du blive indkaldt til en opfølgende
samtale cirka 4 måneder efter endt
klimabehandling.
Klimavisitation
Det foregår hos den samme sygeplejerske, og der vil ligeledes blive
tilsendt spørgeskemaer til dig (2-3
uger før).
Ved visitation og efterfølgende samtale, er det ikke muligt, at tale med
en læge, og du kan derfor ikke blive
sat i yderligere behandling for din
psoriasis.
Har du behov for det, skal du kontakte afdelingen, og bede om en lægetid.
Klimavisitation
2016
Med venlig hilsen
Personalet Dermatologisk Afdeling
Sjællands Universitetshospital
Sygehusvej 5
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 26 00