Indbydelse - Fyns Bowling Union

FM MIX TRIO 2017
Odense Bowlinghal
Den 22. april 2017
Deltagere: Alle spiller med licens under Dansk Bowling Forbund, som er medlem af en klub, der
har adresse på Fyn, Ærø eller Langeland og er fyldt 15 år.
Starttidspunkter: Indledende lørdag d. 22. april 2017 kl. 11:00.
Semifinaler samt finale spilles efter sidste start.
Startgebyr og tilmelding: 250,00 kr. pr. spiller, (750,00 kr. pr. hold) kan kun ske på
http://vest.bowlingsport.dk/ og senest den 9. april 2017, betalingen skal ske på
http://shop.bowlingsport.dk/ senest den 12. april 2017, ellers vil tilmeldingen blive slettet.
Proportioner:
Indledende: Der spilles 6 serier AM pr. spiller.
 Der spilles en række.
 Der bliver tildelt handicap efter spillerens seneste officielt registrerede snit.
 Spiller får 70 % af differencen op til 210, (Eks. På handicap pr. serie og på 6 serie: 100 i
snit ((210-100)*0,7)= 77 kegler pr. serie = 462 kegler på 6 serie.
 Spiller med over 195 får ingen handicap.
 De spiller som ikke har noget snit for tildelt et snit på 120.
 Dame spiller får 5 kegler ekstra pr. serie.
 Det rene keglefald er snittællende.
 Ved mange tilmeldinger forbeholdes retten til at oprette en start mere.
 De 4 bedste hold går vider til semifinalen.
Semifinale:
 Kamp 1: hold nummer 1 mod hold nummer 4.
 Kamp 2: hold nummer 2 mod hold nummer 3.
 Ved lighed spilles der roll off, et slag mod 10 kegler, indtil vinderen er fundet.
Finale:
 Vinderne af kamp 1 og 2 spiller om guld og sølv.
 Taberne af kamp 1 og 2 spiller om bronze.
 Ved lighed spilles der roll off, et slag mod 10 kegler, indtil vinderen er fundet.
Bestemmelser:
 Der spilles i klubdragt
 Der spilles efter DBwF’s generelle spilleregler
 Slagsedler skal afhentes 30 min. før start
 Der vil være 10 minutters opvarmning
 Man hæfter for sin tilmelding og ved afbud senere end 8 dage før første start, opkræves der
fuldt startgebyr uanset grund.
Præmier:
Medalje til nr. 1 – 2 – 3.