padesø sogn - Padesø Kirke

KIRKENYT
PADESØ SOGN
19. årgang
Foråret 2017
Forår ved Padesø Kirke
Nr. 2
Sognepræsten er vendt tilbage
Efter en lang sygeorlov på grund af alvorlig sygdom er jeg meget taknemmelig over at have fået
muligheden for at vende tilbage i arbejde igen.
Det var en stor glæde for mig at være sammen
med menigheden ved gudstjenesterne adventssøndagen, juleaften og nytårsdag, og fra 1. februar har jeg genoptaget arbejdet på fuld tid. Tak
for alle hilsener, gode ønsker og tanker under
min sygeorlov!
Mette Lise Bjerregård
Statistik 2016
Gudstjenester: 36
Dåb: 10
Vielser: 2
Begravelser/bisættelser: 1
Der har været 1298 personer til 36 gudstjenester
i Padesø Kirke i 2016. Det giver et gennemsnit
på 36,1 deltagere pr. gudstjeneste. Det er en lille
smule højere end 2015, hvilket måske også kan
tilskrives de mange dåb i Padesø Kirke.
Resultatet skal ikke længere indberettes til biskoppen, men vi tæller stadig videre i Padesø.
DET SKER I PADESØ KIRKE
KIRKEKAFFE
Søndag den 12. marts er der efter gudstjenesten
kl. 10 kaffe i graverhuset.
VIA DOLOROSA – en kunstkoncert
Søndag den 2. april kl. 16
Som optakt til påsken præsenteres i år i Padesø
Kirke en kunstkoncert med Jesper Buhl, tidl.
chef for Den Fynske Opera og komponist og organist Tore Bjørn Larsen, Svendborg.
Kunstkoncerten er en musikalsk rejse, hvor 14
kunstmalere fra Galleri Rasmus i Odense, hver
giver deres fortolkning af Jesu vej til Golgata.
Malerierne præsenteres enkeltvis ledsaget af oplæsning, sang og musik leveret af operasanger
Jesper Buhl og med organisten og komponisten
Tore Bjørn Larsen ved klaveret.
Det bliver således både en oplevelse for øjet og
for øret. Der er mulighed for at høre en koncert
og se forskellige bud på ny kirkekunst. Vi kan se
frem til en spændende og anderledes eftermiddag i Padesø Kirke.
BRUNCH
Skærtorsdag den 13. april er der efter gudstjenesten kl. 10 ”minibrunch” i graverhuset.
FORÅRSKONCERT
Torsdag den 11. maj kl. 19.30
Store Bededagsaften er der forårskoncert med
”Den Kongelige Livgardes Messingensemble”,
der består af 5 musikere fra Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Ensemblet er oprettet i 1991
og leverer musik til tafler og nytårskure i kongehuset ligesom de også deltager i royale statsbesøg. Repertoiret er lettere klassisk musik og
underholdningsmusik. Vi ser frem til en flot
aften i Padesø Kirke.
Kirkehøjskolen på Nordfyn
Alle er velkomne til kirkehøjskolens arrangementer:
På tur med Luther
Tirsdag den 28. februar kl. 19.30 i Hårslev
Præstegårds konfirmandstue.
Præsterne Bente Bisgaard Thomsen, Ole Hansen
og Gunvor Sandvad viser billeder fra præsternes
studietur til de tyske byer, hvor Martin Luther levede og virkede for 500 år siden. Der fortælles
om de vigtigste begivenheder i Luthers liv, og
om de betydningsfulde spor han satte som teolog, bibeloversætter, præst og sjælesørger.
Med Luther i Kirke
Tirsdag den 28. marts kl. 19.30 i Bogense
Kirke.
Organist Klaus Andersen og sognepræst Karen
Agersnap holder sammen et foredrag om det
nybrud i gudstjenesten og menighedssynet, der
var reformatoren Martin Luthers vision. Vi vil
undervejs synge fællessalmer og høre musik
fra reformationstiden.
FRILUFTSGUDSTJENESTE
Fællesgudstjeneste 2. påskedag
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 11.
juni, hvor der er friluftsgudstjeneste i Kongsdal
Åbne Have kl. 14.
Mandag den 17. april kl. 10.15 i Ore Kirke.
Det er blevet en fast tradition med en fælles
gudstjeneste for sognene bag kirkehøjskolen 2.
påskedag. I år lægger Ore Kirke ”hus” til den
festlige gudstjeneste, hvor alle 6 præster medvirker.
JULENS
INDSAMLINGER
Ved julens og nytårets
gudstjenester blev der
samlet 904 kr. ind, som
er givet til Kirkens Korshær i Odense.
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Menighedsrådsmøderne er offentlige. Datoer,
dagsordener og referater er fremlagt i kirkens
våbenhus og kan også ses på kirkens hjemmeside www.padesoekirke.dk.
Klostervandring i Odense
Lørdag den 20. maj kl. 9.
Fælles morgenkaffe i Særslev Præstegård, derefter bus til Odense og domkirken. Klostervandring kl. 11-13 ved en guide fra VisitOdense,
som leder os ad en særlig rute forbi de gamle
klostre i bymidten og fortæller om dem og
deres beboere. Derefter spises medbragt mad i
parken bag domkirken/eller inden døre. Pris:
80 kr. Tilmelding senest den 10. maj til sognepræst Karen Agersnap tlf. 40 41 50 38 eller email: [email protected]
Kirkekaffe
Søndag den 12. marts kl. 10 i Padesø Kirke.
Efter gudstjenesten samles vi til en kop kaffe i graverhuset.
Kunstkoncert Via Dolorosa
Skærtorsdag og ”minibrunch”
Skærtorsdag den 13. april i graverhuset.
Efter gudstjenesten kl. 10 er menighedsrådet vært ved en ”minibrunch” i graverhuset.
Forårskoncert
Torsdag den 11. maj kl. 19.30 i Padesø Kirke
Den Kongelige Livgardes Messingensemble spiller lettere klassisk musik og underholdningsmusik.
Tryk: Bogense Bogtrykkeri ApS · 6481 1029
Søndag den 2. april kl. 16 i Padesø Kirke.
En musikalsk rejse om Jesu vej til Golgata præsenteret af Jesper Buhl og Tore Bjørn
Larsen.
ADRESSER
Angående dåb, konfirmation, bryllup og begravelse i
Padesø Kirke rettes der henvendelse til sognepræsten.
Sognepræst: Mette Lise Bjerregård,
Præstegårdsvænget 4, Hårslev, 5471 Søndersø.
Tlf. 64 83 11 70. e-mail: [email protected]
Graver: Ingrid Stengaard. Tlf. 64 83 19 27 el. 61 26 39
27. Priv.: Rørupgyden 14, Rørup, 5560 Aarup.
Tlf. 61 75 25 61.
e-mail: [email protected]
Gudstjenester i Padesø
Marts
Søndag den 12. (2. søndag i Fasten)
Kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Søndag den 26. (Midfaste)
Kl. 11.30: Mette Lise Bjerregård
Organist: Kirsten Buskbjerg Lübker, Nyborgvej 236A,
5220 Odense SØ. Tlf. 26 68 50 44,
e-mail: [email protected]
April
Søndag den 9. (Palmesøndag)
Kl. 11.30: Mette Lise Bjerregård
Kirkesanger: Peter Holz Mogensen, Nygårdsvej 8,
Hårslev, 5471 Søndersø. Tlf. 28 26 04 34.
e-mail: [email protected]
Torsdag den 13. (Skærtorsdag)
Kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Padesø Menighedsråd:
Kirsten Luunbjerg (formand)
Diget, Rugårdsvej 914, 5471 Søndersø.
Tlf. 64 83 11 63. e-mail: [email protected]
Bente Lisberg (næstformand)
Vædevej 5, 5462 Morud
Tlf. 21 40 91 83. e-mail: [email protected]
Else Petersen (kasserer)
Andebøllevej 226, Andebølle, 5492 Vissenbjerg.
Tlf. 64 47 35 32.
e-mail: [email protected]
Else-Marie Hansen (kirkeværge)
Nellerudgyden 34, 5471 Søndersø
Tlf. 64 83 15 16. e-mail: [email protected]
Claus Friis
Sletterødvej 46, 5560 Aarup.
Tlf. 64 83 15 08. e-mail: [email protected]
Lotte Doré Kongstad Nellerod
Nellerudgyden 9, Hindevad, 5471 Søndersø.
Tlf. 64 83 12 06. e-mail: [email protected]
Henning Søndergaard
Bogensevej 72, 5560 Aarup.
Tlf. 64 43 30 95. e-mail: [email protected]
Fredag den 14. (Langfredag)
Kl. 11.30: Mette Lise Bjerregård
Søndag den 16. (Påskedag)
Kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Søndag den 30. (2. søndag efter Påske)
Kl. 11.30: Mette Lise Bjerregård
Maj
Søndag den 14. (4. søndag efter Påske)
Kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Torsdag den 25. (Kristi Himmelfarts dag)
Kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Kirkebil
Hjemmeside: www.padesoekirke.dk
Kirkebladsudvalg: Mette Lise Bjerregård
(ansvarshavende redaktør), Else Petersen, Kirsten
Luunbjerg, Bente Lisberg, Else-Marie Hansen.
Tryk: Bogense Bogtrykkeri
Foto: Ingrid Stengaard
Der er kirkebil til gudstjenester og arrangementer i Padesø Kirke. Kirkebil bestilles senest kl. 12 dagen før hos Handybus,
tlf. 64 43 10 04.