Stillingsopslag-august-2017 - Foreningen af Kristne Friskoler

Ledige stillinger på Filipskolen
SFO-leder
Vi søger en SFO-leder pr. 1. august 2017. Stillingen er fast. Vi har bl.a. følgende forventninger til en
SFO-leder på Filipskolen:
Du er dygtig til pædagogisk og administrativ planlægning og ledelse
Du ser nye muligheder og har lyst til at være med i udviklingen af Filipskolens SFO
Du er iderig og tør at skabe nye og spændende rammer, der rummer alle børn
Du kan facilitere professionelle læringsfællesskaber på tværs af faggrupper
SFO-lederen har den daglige ledelse af SFO og står for den pædagogiske linje i samarbejde med
skolens ledelse. SFO-lederen indgår i skolens ledelsesteam. I skolefritidsordningen er der ansat
fem medarbejdere.
Stillingen er en 75% stilling.
Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem BUPL og Skoleforeningerne ved Frie
Grundskoler.
Ansøgningsfrist onsdag er den 25. marts 2017.
Lærer
Vi søger en lærer pr. 1. august 2017. Stillingen er fast. Vi har følgende forventninger til en lærer på
Filipskolen:
Du kan undervise nogle af følgende fag: specialundervisning, engelsk, natur/teknologi og historie.
Du er dygtig til klasseledelse og til at skabe et godt læringsmiljø
Du er god til at arbejde i team
Du viser initiativ, engagement og beslutsomhed
Ansættelse sker efter overenskomst med FM og LC
Send din ansøgning senest den 25. marts 2017
Ansøgning
Har du spørgsmål eller lyst til at se skolen, så kontakt skoleleder Stefan Maksten på 40177881 eller
[email protected] Ansøgning sendes pr. mail til [email protected]
Filipskolen er en kristen friskole i Aalborg, hvor kristne værdier og livsopfattelse præger hverdagen. Vi har
228 elever i 0. – 9. klasse. Se mere på skolens hjemmeside www.filipskolen.dk.