Forordning fra rigspræsidenten til beskyttelse af folk og stat, 28

Forordning fra rigspræsidenten til beskyttelse af folk og
stat, 28. februar 1933
Nazisterne brugte Rigsdagsbranden til at indføre denne nødforordning, d. 28. februar
5 1933.
På grundlag af artikel 48, afsnit 2 i rigets forfatning forordnes følgende for at afværge
kommunistiske voldshandlinger, som kan true staten:
10 § 1. Artiklerne 114, 115, 117, 118, 123, 124 og 153 i Det Tyske Riges forfatning sættes
indtil videre ud af kraft. Tilladt er herefter indskrænkning af den personlige frihed, af
ytringsfriheden inklusive pressefriheden, af retten til at danne foreninger og afholde
møder, indgreb i brev-, post-, telegraf- og telefonhemmeligheden, ordrer til
husundersøgelser og beslaglæggelse såvel som konfiskation af ejendom også udover de
15 ellers gældende regler. …
§ 6. Denne forordning træder i kraft ved offentliggørelsen …
Denne PDF er udskrevet af (), (), 24/4 2017
PDF’en må printes til de elever og lærere, der er omfattet af abonnement på Historieportalen, men må ikke
under nogen form videredistribueres til andre. Der skal afregnes Copydan-vederlag af print.