dokumentation - Hovedforløb 1

BILLEDEBEHANDLING
PORTFOLIO • HOVEDFORLØB 1 • MARIE SAMUELSEN
2
DET FÆRDIGE RESULTAT
PORTFOLIO • HOVEDFORLØB 1 • MARIE SAMUELSEN
3
ARBEJDSPROCESSEN
Type: Billede
Format: 210 × 270 mm
Farver: CMYK
Billedopløsning: 300 PPI
Program: Photoshop
OPGAVE
Til magasinet skulle der være nogle temasider
med krydderurter. Til siderne vil jeg gerne have
et opslag der starter med et billede, så man ikke
er i tvivl om at vi skal til at læse om krydderurter.
IDÉUDVIKLING
Ud fra opgaven fik jeg den idé at tage et billede
med temaets krydderurter og teksten krydderurter smeltet sammen med billedet, så krydderurterne i billede gik over teksten for at give det en
dynamisk effekt.
BRUG AF REVEAL SELECTION
For at lave den effekt med at krydderurterne går
hen over teksten, har jeg kopiret det orginale billede, lagt det øverst så det dækker teksten. Herfra
markerede jeg det område, jeg gerne vil have ind
over teksten. Når området er markeret vælger du
Layer -> Layer mask og til sidst Reveal Selection.
JUSTERINGER
For at få teksten fremhævet og billedet lidt i baggrunden, har jeg skruet ned for farverne. Derudover har jeg justeret lidt med Brightness/Contrast
for at skabe mere dybde i billedet.
SKRIFTTYPER
Da teksten er hvid, og fordi der er så mange hvide områder i billedet har jeg valgt at give teksten
effekterne Bevel & Emboss, Inner Shadow, Inner
Glow, Drop shadow for at fremhæve den, og give

Til teksten i billedet har jeg bibeholdt Gill Sans Ultra Bold, som jeg har brugt til rubrikkerne i bladet
så der er en sammhæng til resten af bladet. Jeg
har valgt at bibeholde den samme font, fordi jeg
gerne vil have en genkendelighed og derudover
er det godt, at fonten er kraftig i forhold til, at der
skulle ting ind over skriften.
den en 3D effekt.
PORTFOLIO • HOVEDFORLØB 1 • MARIE SAMUELSEN
4
Her gør jeg brug af Layer mask og Reveal Selection
ARBEJDSPROCESSEN
Tekst med effects, men uden Reveal Selection
Mine layers og effekter på teksten
Tekst med Reveal Selection
 Justering med Brightness/Contrast
PORTFOLIO • HOVEDFORLØB 1 • MARIE SAMUELSEN
5
ILLUSTRATOR
PORTFOLIO • HOVEDFORLØB 1 • MARIE SAMUELSEN
6
DET FÆRDIGE RESULTAT
PORTFOLIO • HOVEDFORLØB 1 • MARIE SAMUELSEN
7
ARBEJDSPROCESSEN
Type: Avisannonce
Format: 210 × 270 mm
Farver: CMYK
Billedopløsning: 200 PPI
Program: Illustrator, InDesign
Stikord: is, fester, bil
OPGAVE
FEMGANGSMETODE
Ismobilen er en bil med Hansens Flødeis som man
kan bookes til private og firma evnt, som surprise
eller et festligt indslag. For at nå ud til flere kunder end de gør i forvejen vil de gerne have en hel
side annonce til Metroxpress avisen.
Det var valgfrit om vi vil bruge billede eller vektor
til motivet i annoncen. Jeg valgte at jeg vil illustrere motivet da mange af Hansens føldeis grafiske
elementer, og jeg synes også at det vil skilde sig
ud i forhold til de andre annoncer i avisen.
IDÉUDVIKLING
Jeg fandt forskellige is motiver som jeg vil bruge
til min illutraon og der fra gik jeg i gang med at
bruge Peen Tool for at tegne det ønskede motiv.
Der fra tog jeg et nyt lag og brugte jeg Blob brush
tool til at farvelægge motivet.
Ismobilen er en lille reto bil der har et stort udvalg
af Hansens is blandt andet vaffelis, is i bægre, milkshake, softice. I stedet for at der skulle være en
bil på annoncen vil jeg gerne have at man skulle
kunne se, hvilket produkter de har med at gøre.
Så der for valgte jeg at tegne 3 forskellige salgs is
fra deres isudvalg, så det kommer ud til så mange
kunder som muligt.
Hansens og ismobilens stil køre meget med blå og
lyse farver og for at få en rød tråd og at isen skulle
se så naturlig ud som muligt valgte jeg at køre de
samme lyse pestel farver videre til annoncen.
PORTFOLIO • HOVEDFORLØB 1 • MARIE SAMUELSEN
8
ARBEJDSPROCESSEN
 Fra billede til illustration
Blob Bruch Tool opsætning
Mine layers
Den færdige illustration
Min peen tool tegning
PORTFOLIO • HOVEDFORLØB 1 • MARIE SAMUELSEN
9